[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian 4.0 Mister static IP, og hopper på DHCPOn 200709081440, Jonas Smedegaard wrote:
> Hvis du (eller andre) er interesseret i at fiksere netværksenheden
> yderligere, så kan jeg anbefale at bruge ifrename. Pakkerne ifscheme
> eller ifupdown-scripts-zg2 skulle også kunne bruges, men jeg er aldrig
> blevet rigtigt gode venner med dem.

Jeg vil i den forbindelse reklamere for filen

  /etc/udev/rules.d/z25_persistent-net.rules

Hvori man kan kalde sine interfaces hvad som helst. På en simpel facon,
som distribueres med en standard Debian-installation. (Aliasser såsom
``outer'' kunne være praktiske).

Hilsen, skrewz.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: