[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian 4.0 Mister static IP, og hopper på DHCPHej,

Nu hvor Jonas ikke har nogen forslag -- han svarer jo altid -- vil jeg
lufte mit.

On 200709071204, Peter Liebst wrote:
> Jeg har fornyligt sat en ny server op med Debian 4.0 Etch>
> 
> Der stod ikke noget i /var/log/messages, men i dmesg stod der
> følgende: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready som stadig
> popper op i dmesg engang imellem.
> 
> Sådan her ser min /etc/network/interfaces ud:
>
> # The primary network interface
> allow-hotplug eth0
> auto eth0
> iface eth0 inet static
[...]
> 
> Er der nogen derude som har oplevet lignende eller har en ide om hvor
> det går galt ?

Jeg mistænker, at dit problem opstår som konsekvens af at eth0 står som
både ``auto'' og ``allow-hotplug''. ``auto'' betyder, at `ifup -a`
bringer netværkskortet op (og `ifdown -a`; ned). ``allow-hotplug''
kender jeg ikke detajlerne til, men debian-installeren tilføjer
allow-hotplug som standard.

På systemer, hvor netværkskortet ikke forventes at komme og gå må
``auto'' slå til. Så mit forslag er, at fjerne ``allow-hotplug eth0'' og
se om problemet gentager sig.

-- Jeg kan ikke give en forklaring på, hvad problemet er. Men du må
kunne scripte dig ud af at overvåge /etc/network/run/ifstate og
`ifconfig eth0`'s output. (check hvert sekund, fx). Så får du et
tidspunkt, og derfra kan du debugge.

Hilsen, skrewz.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: