[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: iptables og kernemodulerOn Fri, 17 Aug 2007, Kai Olsen wrote:
> Jeg har et problem med at sætte en firewall op. Når jeg kører
> /sbin/iptables aborterer programmet med begrundelsen, at modulet
> 'ip_tables' ikke findes. Det har programmet for så vidt ret i - al
> netfilter kode er nemlig kompileret fast ind i min selvbyggede kerne.
> Er det virkeligt nødvendigt at hente sourcen til iptables og kompilere
> den bare fordi man har ændret kernens konfig?
> Det modarbejder lissom ideen med kernemoduler...

Du kan prøve, at checke med "strace" hvilke filer og programmer iptables
prøver at åbne/starte.

-- 
paa://vegne.af/mig.selv:                   on://behalf.of/myself:

   Povl Ole "Give Me Bandwidth Or Give Me Death" Haarlev Olsen

Please read http://rfc-editor.org/rfc/rfc1855.txt before replyingReply to: