[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Engegada aleatòriaBon dia Jordi,

>  Si amb aquesta configuració encara no ens
> ensenya res augmenta a "loglevel=7" i afegeix "debug".

He provat fins i tot aquesta opció, però el que fa és reportar molta més
informació només si passa la part crítica.
 
> Buscant per Internet he vist que hi ha força gent que ha tingut
> problemes similars al teu amb els kernels 5.10, la majoria però deien
> que se'ls hi arreglava amb la versió 5.10.0-4 però és precisament la
> que tu fas servir i ha quedat clar que no et funciona bé.

Efectivament, i de fet crec que arrossego un parell de versions que em
donaven problemes (m'hauria d'haver fixat en quina va ser la primera,
però no ho recordo).

> Si ens pots donar més informació aquestes preguntes podrien ajudar:
> - Tens el portàtil connectat a alguna dock station?? Si fos així, et
> passa el mateix quan no està endollat a ella??

No el tinc a cap dock station.

> - Utilitzes un monitor extern?? Et passa el mateix quan no està
> connectat el monitor extern? (o a la inversa)

Sí l'utilitzo normalment, però no canvia el resultat segons si està o no
connectat a ell.

> - Has provat mai d'esperar a veure si acaba arrencant? de l'ordre de
> deixar-lo 15-25 minuts (com més millor per descartar). En cas negatiu,
> normalment quan de temps has esperat abans de forçar un reinici?

Ahir mateix vaig esperar més d'una hora :)

Em pregunto si no pot ser un problema de hardware simplement...

Gràcies igualment i salut!

-- 
TS

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: