[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Engegada aleatòriaHola Jordi,

De nou, moltes gràcies pel teu temps.

> Entenc que això és la sortida de dmesg d'una arrencada que ha funcionat
> correctament. 

Efectivament, és la sortida d'una arrencada que ha funcionat
correctament.

> Amb el canvi aquest del grub el proper cop que l'ordinador no s'engegui
> correctament la pantalla no amagarà cap missatge que s'hagi escrit, de manera
> que espero que surti alguna cosa interessant que ens doni una pista, més enllà
> d'aquell "Loading initial ramdisk" que ens vas posar a l'inici.
> - Per veure el llistat d'arrencades de l'ordinador: # journalctl --list-boots

El tema és que no trobo més informació d'arrencades no
satisfactòries. He revisat el llistat d'arrencades utilitzant la comanda
# journalctl --list-boots i només apareixen les arrencades que han
funcionat (només apareix una del dia d'ahir, i en total devien ser 15
intents). Tampoc apareixien més missatges a part de "Loading initial
ramdisk", tot i canviar els paràmetres del grub i fer l'actualització.

Salut,

-- 
Joan Albert


Reply to: