[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Engegada aleatòria



_________
I'm using this dedicated address because personal addresses aren't
masked enough at this mail public archive. Public archive administrator
should fix this against automated addresses collectors.
El 9/3/21 a les 17:53, Joan Albert ha escrit:
> Bona tarda,
> 
> Moltes gràcies per les respostes (Josep, Narcís i Xavier). Faig un nou
> correu comentant els diversos punts:
> 
>> Jo començaria per provar a triar diferent nucli d'inici, al gestor
>> d'arrencada (menú del GRUB). Si això fa variar el resultat, tindràs més
>> pistes sobre l'origen del problema.
> 
> Efectivament! Provant el nucli/kernel 4.19 funciona, mentre que amb el
> 5.10.0-4 actual segueixo tenint aquest problema intermitent. Sent així,
> quins podrien ser els següents passos?

Potser el sistema d'arrencada estigui corrupte o mal generat:
$ sudo update-initramfs -u -k all


Reply to: