[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Engegada aleatòria> Potser el sistema d'arrencada estigui corrupte o mal generat:
> $ sudo update-initramfs -u -k all

He provat exactament aquesta comanda sense cap tipus d'error,
i segueixo tenint el mateix problema :)

Alguna idea més? Gràcies igualment!

-- 
TS


Reply to: