[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Engegada aleatòriaHola Jordi,

> Pot ser que tinguis el GRUB configurat amb "quiet" i/o "splash" ?? Si
> és així ho podries modificar per poder veure el que s'imprimeix a la
> pantalla quan l'ordinador es congela.
> 
> Bàsicament hauries de editar el fitxer /etc/default/grub i modificar
> una línea que dirá algo similar a aixo:
> GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet"
> Pots deixar la variable buida. Guardes el fitxer i després apliques la
> configuració executant la comanda (com a root):
> update-grub2

Gràcies per la resposta. He fet el canvi que has comentat i això és el
que he pogut treure de la comanda "sudo dmesg". No sé què podria ser
rellevant i què no, per això enganxo tot fins a l'inicialització de
systemd; espero que no sigui un problema.

Gràcies amb antelació!

[  0.000000] microcode: microcode updated early to revision 0xe2, date
= 2020-07-14
[  0.000000] Linux version 5.10.0-4-amd64
[  0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.10.0-4-amd64
root=UUID=0ddc0be7-b651-4644-8876-3871a66513bc ro
[  0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x001: 'x87 floating
point registers'
[  0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x002: 'SSE registers'
[  0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x004: 'AVX registers'
[  0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x008: 'MPX bounds
registers'
[  0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x010: 'MPX CSR'
[  0.000000] x86/fpu: xstate_offset[2]: 576, xstate_sizes[2]: 256
[  0.000000] x86/fpu: xstate_offset[3]: 832, xstate_sizes[3]:  64
[  0.000000] x86/fpu: xstate_offset[4]: 896, xstate_sizes[4]:  64
[  0.000000] x86/fpu: Enabled xstate features 0x1f, context size is
960 bytes, using 'compacted' format.
[  0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x0000000000057fff]
usable
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000058000-0x0000000000058fff]
reserved
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000059000-0x000000000009dfff]
usable
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009e000-0x000000000009efff]
reserved
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009f000-0x000000000009ffff]
usable
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000a0000-0x00000000000fffff]
reserved
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000d90fafff]
usable
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000d90fb000-0x00000000d95fafff]
type 20
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000d95fb000-0x00000000d9c7efff]
reserved
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000d9c7f000-0x00000000d9e7efff]
ACPI NVS
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000d9e7f000-0x00000000d9efefff]
ACPI data
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000d9eff000-0x00000000d9efffff]
usable
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000d9f00000-0x00000000de7fffff]
reserved
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000f80fa000-0x00000000f80fafff]
reserved
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000f80fd000-0x00000000f80fdfff]
reserved
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fe000000-0x00000000fe010fff]
reserved
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x000000031f7fffff]
usable
[  0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[  0.000000] efi: EFI v2.40 by HP
[  0.000000] efi: ACPI=0xd9efe000 ACPI 2.0=0xd9efe014
SMBIOS=0xd98db000 ESRT=0xd9077660
[  0.000000] secureboot: Secure boot could not be determined (mode 0)
[  0.000000] SMBIOS 2.7 present.
[  0.000000] DMI: HP HP ProBook 650 G2/80FD, BIOS N76 Ver. 01.02
03/01/2016
[  0.000000] tsc: Detected 2400.000 MHz processor
[  0.000619] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==>
reserved
[  0.000621] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
[  0.000627] last_pfn = 0x31f800 max_arch_pfn = 0x400000000
[  0.000631] MTRR default type: write-back
[  0.000632] MTRR fixed ranges enabled:
[  0.000633]  00000-9FFFF write-back
[  0.000634]  A0000-BFFFF uncachable
[  0.000635]  C0000-FFFFF write-protect
[  0.000636] MTRR variable ranges enabled:
[  0.000637]  0 base 00E0000000 mask 7FE0000000 uncachable
[  0.000638]  1 base 00DC000000 mask 7FFC000000 uncachable
[  0.000638]  2 disabled
[  0.000639]  3 disabled
[  0.000640]  4 disabled
[  0.000640]  5 disabled
[  0.000641]  6 disabled
[  0.000641]  7 disabled
[  0.000642]  8 disabled
[  0.000642]  9 disabled
[  0.000981] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB WC UC- UC WB WP UC-
WT
[  0.001552] last_pfn = 0xd9f00 max_arch_pfn = 0x400000000
[  0.009443] esrt: ESRT header is not in the memory map.
[  0.009450] Using GB pages for direct mapping
[  0.009897] RAMDISK: [mem 0x321b7000-0x350d2fff]
[  0.009903] ACPI: Early table checksum verification disabled
[  0.009906] ACPI: RSDP 0x00000000D9EFE014 000024 (v02 HPQOEM)
[  0.009910] ACPI: XSDT 0x00000000D9EBC188 0000E4 (v01 HPQOEM SLIC-BPC
00000000   01000013)
[  0.009915] ACPI: FACP 0x00000000D9EEE000 0000F4 (v05 HPQOEM SLIC-BPC
00000000 HP  00000001)
[  0.009920] ACPI: DSDT 0x00000000D9EC5000 0250E4 (v02 HPQOEM 80FD
00000000 INTL 20121018)
[  0.009923] ACPI: FACS 0x00000000D9E5E000 000040
[  0.009926] ACPI: SSDT 0x00000000D9EFC000 000108 (v02 HP   ShmTable
00000001 INTL 20121018)
[  0.009929] ACPI: SSDT 0x00000000D9EFB000 00024F (v01 AcpiRe zpodd
00001000 INTL 20121018)
[  0.009933] ACPI: TCPA 0x00000000D9EF9000 000032 (v02 HPQOEM EDK2
00000002   01000013)
[  0.009936] ACPI: SSDT 0x00000000D9EF8000 0003B8 (v02 HPQOEM TcgTable
00001000 INTL 20121018)
[  0.009939] ACPI: UEFI 0x00000000D9E6A000 000042 (v01 HPQOEM EDK2
00000002   01000013)
[  0.009942] ACPI: SSDT 0x00000000D9EF2000 0051FA (v02 SaSsdt SaSsdt
00003000 INTL 20121018)
[  0.009945] ACPI: SSDT 0x00000000D9EF1000 0005B1 (v01 Intel PerfTune
00001000 INTL 20121018)
[  0.009948] ACPI: MSDM 0x00000000D9EF0000 000055 (v03 HPQOEM SLIC-BPC
00000000 HP  00000001)
[  0.009951] ACPI: SLIC 0x00000000D9EEF000 000176 (v01 HPQOEM SLIC-BPC
00000001 HP  00000001)
[  0.009954] ACPI: HPET 0x00000000D9EED000 000038 (v01 HPQOEM 80FD
00000001 HP  00000001)
[  0.009957] ACPI: APIC 0x00000000D9EEC000 0000BC (v01 HPQOEM 80FD
00000001 HP  00000001)
[  0.009960] ACPI: MCFG 0x00000000D9EEB000 00003C (v01 HPQOEM 80FD
00000001 HP  00000001)
[  0.009963] ACPI: SSDT 0x00000000D9EC4000 00019A (v02 HPQOEM Sata0Ide
00001000 INTL 20121018)
[  0.009965] ACPI: SSDT 0x00000000D9EC3000 000729 (v01 HPQOEM PtidDevc
00001000 INTL 20121018)
[  0.009968] ACPI: SSDT 0x00000000D9EC2000 0003DC (v02 HPQOEM SDS_RTD3
00001000 INTL 20121018)
[  0.009972] ACPI: SSDT 0x00000000D9EC1000 000E73 (v02 CpuRef CpuSsdt
00003000 INTL 20121018)
[  0.009975] ACPI: SSDT 0x00000000D9EBF000 001B5C (v01 HP   LAPTOPPC
00001000 INTL 20121018)
[  0.009978] ACPI: DMAR 0x00000000D9EBE000 0000A8 (v01 INTEL SKL
00000001 INTL 00000001)
[  0.009981] ACPI: NHLT 0x00000000D9EBD000 00002D (v00 INTEL EDK2
00000002   01000013)
[  0.009984] ACPI: ASF! 0x00000000D9EFD000 0000A5 (v32 HPQOEM UYA
00000001 TFSM 000F4240)
[  0.009987] ACPI: FPDT 0x00000000D9EBB000 000044 (v01 HPQOEM EDK2
00000002   01000013)
[  0.009990] ACPI: BGRT 0x00000000D9EBA000 000038 (v01 HPQOEM EDK2
00000002   01000013)
[  0.009993] ACPI: SSDT 0x00000000D9EFA000 000260 (v02 HP   PwrCtlEv
00000001 INTL 20121018)
[  0.009999] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[  0.010092] No NUMA configuration found
[  0.010094] Faking a node at [mem
0x0000000000000000-0x000000031f7fffff]
[  0.010105] NODE_DATA(0) allocated [mem 0x31f7d4000-0x31f7fdfff]
[  0.010402] Zone ranges:
[  0.010403]  DMA   [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
[  0.010405]  DMA32  [mem 0x0000000001000000-0x00000000ffffffff]
[  0.010406]  Normal  [mem 0x0000000100000000-0x000000031f7fffff]
[  0.010408]  Device  empty
[  0.010409] Movable zone start for each node
[  0.010412] Early memory node ranges
[  0.010413]  node  0: [mem 0x0000000000001000-0x0000000000057fff]
[  0.010415]  node  0: [mem 0x0000000000059000-0x000000000009dfff]
[  0.010415]  node  0: [mem 0x000000000009f000-0x000000000009ffff]
[  0.010416]  node  0: [mem 0x0000000000100000-0x00000000d90fafff]
[  0.010417]  node  0: [mem 0x00000000d9eff000-0x00000000d9efffff]
[  0.010418]  node  0: [mem 0x0000000100000000-0x000000031f7fffff]
[  0.010661] Zeroed struct page in unavailable ranges: 30567 pages
[  0.010662] Initmem setup node 0 [mem
0x0000000000001000-0x000000031f7fffff]
[  0.010664] On node 0 totalpages: 3115161
[  0.010665]  DMA zone: 64 pages used for memmap
[  0.010666]  DMA zone: 89 pages reserved
[  0.010667]  DMA zone: 3997 pages, LIFO batch:0
[  0.010705]  DMA32 zone: 13828 pages used for memmap
[  0.010706]  DMA32 zone: 884988 pages, LIFO batch:63
[  0.018987]  Normal zone: 34784 pages used for memmap
[  0.018987]  Normal zone: 2226176 pages, LIFO batch:63
[  0.019301] Reserving Intel graphics memory at [mem
0xdc800000-0xde7fffff]
[  0.019428] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x1808
[  0.019429] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[  0.019435] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] high edge lint[0x1])
[  0.019436] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x02] high edge lint[0x1])
[  0.019437] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x03] high edge lint[0x1])
[  0.019438] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x04] high edge lint[0x1])
[  0.019439] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x05] high edge lint[0x1])
[  0.019439] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x06] high edge lint[0x1])
[  0.019440] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x07] high edge lint[0x1])
[  0.019441] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x08] high edge lint[0x1])
[  0.019470] IOAPIC[0]: apic_id 2, version 32, address 0xfec00000, GSI
0-119
[  0.019473] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[  0.019474] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high
level)
[  0.019476] ACPI: IRQ0 used by override.
[  0.019477] ACPI: IRQ9 used by override.
[  0.019478] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[  0.019480] ACPI: HPET id: 0x8086a201 base: 0xfed00000
[  0.019485] e820: update [mem 0xcabfe000-0xcac05fff] usable ==>
reserved
[  0.019493] TSC deadline timer available
[  0.019494] smpboot: Allowing 4 CPUs, 0 hotplug CPUs
[  0.019509] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem
0x00000000-0x00000fff]
[  0.019511] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem
0x00058000-0x00058fff]
[  0.019513] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem
0x0009e000-0x0009efff]
[  0.019514] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem
0x000a0000-0x000fffff]
[  0.019516] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem
0xcabfe000-0xcac05fff]
[  0.019518] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem
0xd90fb000-0xd95fafff]
[  0.019518] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem
0xd95fb000-0xd9c7efff]
[  0.019519] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem
0xd9c7f000-0xd9e7efff]
[  0.019520] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem
0xd9e7f000-0xd9efefff]
[  0.019522] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem
0xd9f00000-0xde7fffff]
[  0.019523] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem
0xde800000-0xf80f9fff]
[  0.019524] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem
0xf80fa000-0xf80fafff]
[  0.019525] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem
0xf80fb000-0xf80fcfff]
[  0.019526] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem
0xf80fd000-0xf80fdfff]
[  0.019526] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem
0xf80fe000-0xfdffffff]
[  0.019527] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem
0xfe000000-0xfe010fff]
[  0.019528] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem
0xfe011000-0xffffffff]
[  0.019530] [mem 0xde800000-0xf80f9fff] available for PCI devices
[  0.019531] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[  0.019534] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff
max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645519600211568 ns
[  0.023850] setup_percpu: NR_CPUS:8192 nr_cpumask_bits:4 nr_cpu_ids:4
nr_node_ids:1
[  0.023984] percpu: Embedded 54 pages/cpu s183960 r8192 d29032
u524288
[  0.023991] pcpu-alloc: s183960 r8192 d29032 u524288 alloc=1*2097152
[  0.023992] pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3
[  0.024017] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages:
3066396
[  0.024019] Policy zone: Normal
[  0.024020] Kernel command line:
BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.10.0-4-amd64
root=UUID=0ddc0be7-b651-4644-8876-3871a66513bc ro
[  0.024893] Dentry cache hash table entries: 2097152 (order: 12,
16777216 bytes, linear)
[  0.025322] Inode-cache hash table entries: 1048576 (order: 11,
8388608 bytes, linear)
[  0.025364] mem auto-init: stack:off, heap alloc:on, heap free:off
[  0.041439] Memory: 3308736K/12460644K available (12295K kernel code,
2543K rwdata, 7548K rodata, 2392K init, 3712K bss, 600700K reserved, 0K
cma-reserved)
[  0.041447] random: get_random_u64 called from
__kmem_cache_create+0x2e/0x550 with crng_init=0
[  0.041555] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4,
Nodes=1
[  0.041568] Kernel/User page tables isolation: enabled
[  0.041580] ftrace: allocating 36362 entries in 143 pages
[  0.053681] ftrace: allocated 143 pages with 5 groups
[  0.053785] rcu: Hierarchical RCU implementation.
[  0.053787] rcu:    RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8192 to
nr_cpu_ids=4.
[  0.053788]  Rude variant of Tasks RCU enabled.
[  0.053789]  Tracing variant of Tasks RCU enabled.
[  0.053790] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay
is 25 jiffies.
[  0.053791] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16,
nr_cpu_ids=4
[  0.057039] NR_IRQS: 524544, nr_irqs: 1024, preallocated irqs: 16
[  0.057471] random: crng done (trusting CPU's manufacturer)
[  0.057493] Console: colour dummy device 80x25
[  0.057688] printk: console [tty0] enabled
[  0.057704] ACPI: Core revision 20200925
[  0.057986] clocksource: hpet: mask: 0xffffffff max_cycles:
0xffffffff, max_idle_ns: 79635855245 ns
[  0.058054] APIC: Switch to symmetric I/O mode setup
[  0.058058] DMAR: Host address width 39
[  0.058060] DMAR: DRHD base: 0x000000fed90000 flags: 0x0
[  0.058066] DMAR: dmar0: reg_base_addr fed90000 ver 1:0 cap
1c0000c40660462 ecap 7e3ff0505e
[  0.058068] DMAR: DRHD base: 0x000000fed91000 flags: 0x1
[  0.058073] DMAR: dmar1: reg_base_addr fed91000 ver 1:0 cap
d2008c40660462 ecap f050da
[  0.058076] DMAR: RMRR base: 0x000000d9c37000 end: 0x000000d9c56fff
[  0.058078] DMAR: RMRR base: 0x000000dc000000 end: 0x000000de7fffff
[  0.058081] DMAR-IR: IOAPIC id 2 under DRHD base 0xfed91000 IOMMU 1
[  0.058083] DMAR-IR: HPET id 0 under DRHD base 0xfed91000
[  0.058085] DMAR-IR: x2apic is disabled because BIOS sets x2apic opt
out bit.
[  0.058085] DMAR-IR: Use 'intremap=no_x2apic_optout' to override the
BIOS setting.
[  0.059654] DMAR-IR: Enabled IRQ remapping in xapic mode
[  0.059656] x2apic: IRQ remapping doesn't support X2APIC mode
[  0.063559] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[  0.082026] clocksource: tsc-early: mask: 0xffffffffffffffff
max_cycles: 0x22983777dd9, max_idle_ns: 440795300422 ns
[  0.082032] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using
timer frequency.. 4800.00 BogoMIPS (lpj=9600000)
[  0.082037] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[  0.088862] LSM: Security Framework initializing
[  0.088874] Yama: disabled by default; enable with sysctl
kernel.yama.*
[  0.088897] AppArmor: AppArmor initialized
[  0.088900] TOMOYO Linux initialized
[  0.088952] Mount-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144
bytes, linear)
[  0.088982] Mountpoint-cache hash table entries: 32768 (order: 6,
262144 bytes, linear)
[  0.089237] mce: CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1)
[  0.089254] process: using mwait in idle threads
[  0.089257] Last level iTLB entries: 4KB 64, 2MB 8, 4MB 8
[  0.089259] Last level dTLB entries: 4KB 64, 2MB 0, 4MB 0, 1GB 4
[  0.089263] Spectre V1 : Mitigation: usercopy/swapgs barriers and
__user pointer sanitization
[  0.089266] Spectre V2 : Mitigation: Full generic retpoline
[  0.089267] Spectre V2 : Spectre v2 / SpectreRSB mitigation: Filling
RSB on context switch
[  0.089270] Spectre V2 : Enabling Restricted Speculation for firmware
calls
[  0.089272] Spectre V2 : mitigation: Enabling conditional Indirect
Branch Prediction Barrier
[  0.089274] Spectre V2 : User space: Mitigation: STIBP via seccomp
and prctl
[  0.089277] Speculative Store Bypass: Mitigation: Speculative Store
Bypass disabled via prctl and seccomp
[  0.089282] SRBDS: Mitigation: Microcode
[  0.089284] MDS: Mitigation: Clear CPU buffers
[  0.089446] Freeing SMP alternatives memory: 32K
[  0.091898] smpboot: CPU0: Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz
(family: 0x6, model: 0x4e, stepping: 0x3)
[  0.092052] Performance Events: PEBS fmt3+, Skylake events, 32-deep
LBR, full-width counters, Intel PMU driver.
[  0.092064] ... version:        4
[  0.092066] ... bit width:       48
[  0.092067] ... generic registers:   4
[  0.092068] ... value mask:       0000ffffffffffff
[  0.092070] ... max period:       00007fffffffffff
[  0.092072] ... fixed-purpose events:  3
[  0.092073] ... event mask:       000000070000000f
[  0.092167] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[  0.092697] NMI watchdog: Enabled. Permanently consumes one hw-PMU
counter.
[  0.092745] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[  0.092817] x86: Booting SMP configuration:
[  0.092819] .... node #0, CPUs:   #1 #2
[  0.094105] MDS CPU bug present and SMT on, data leak possible. See
https://www.kernel.org/doc/html/latest/admin-guide/hw-vuln/mds.html for
more details.
[  0.094167] #3
[  0.094540] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
[  0.094540] smpboot: Max logical packages: 1
[  0.094540] smpboot: Total of 4 processors activated (19200.00
BogoMIPS)
[  0.111595] node 0 deferred pages initialised in 16ms
[  0.111595] devtmpfs: initialized
[  0.111595] x86/mm: Memory block size: 128MB
[  0.111595] PM: Registering ACPI NVS region [mem
0xd9c7f000-0xd9e7efff] (2097152 bytes)
[  0.111595] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles:
0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[  0.111595] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes,
linear)
[  0.111595] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[  0.111595] NET: Registered protocol family 16
[  0.111595] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[  0.111595] audit: type=2000 audit(1615759153.052:1):
state=initialized audit_enabled=0 res=1
[  0.111595] thermal_sys: Registered thermal governor 'fair_share'
[  0.111595] thermal_sys: Registered thermal governor 'bang_bang'
[  0.111595] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[  0.111595] thermal_sys: Registered thermal governor 'user_space'
[  0.111595] thermal_sys: Registered thermal governor
'power_allocator'
[  0.111595] cpuidle: using governor ladder
[  0.111595] cpuidle: using governor menu
[  0.111595] ACPI FADT declares the system doesn't support PCIe ASPM,
so disable it
[  0.111595] ACPI: bus type PCI registered
[  0.111595] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[  0.111595] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] at [mem
0xf8000000-0xfbffffff] (base 0xf8000000)
[  0.111595] PCI: not using MMCONFIG
[  0.111595] PCI: Using configuration type 1 for base access
[  0.114036] ENERGY_PERF_BIAS: Set to 'normal', was 'performance'
[  0.114627] HugeTLB registered 1.00 GiB page size, pre-allocated 0
pages
[  0.114627] HugeTLB registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0
pages
[  0.238298] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[  0.238298] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[  0.238298] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[  0.238298] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[  0.238298] ACPI: Added _OSI(Linux-Dell-Video)
[  0.238298] ACPI: Added _OSI(Linux-Lenovo-NV-HDMI-Audio)
[  0.238298] ACPI: Added _OSI(Linux-HPI-Hybrid-Graphics)
[  0.268632] ACPI: 12 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
[  0.270933] ACPI: [Firmware Bug]: BIOS _OSI(Linux) query ignored
[  0.275602] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[  0.275613] ACPI: SSDT 0xFFFF9D8440F67000 00061E (v02 PmRef Cpu0Ist
00003000 INTL 20121018)
[  0.276752] ACPI: \_PR_.CPU0: _OSC native thermal LVT Acked
[  0.277827] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[  0.277835] ACPI: SSDT 0xFFFF9D8440C54C00 00037F (v02 PmRef Cpu0Cst
00003001 INTL 20121018)
[  0.278939] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[  0.278946] ACPI: SSDT 0xFFFF9D8440ECA240 00008E (v02 PmRef Cpu0Hwp
00003000 INTL 20121018)
[  0.279948] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[  0.279953] ACPI: SSDT 0xFFFF9D8440C5AE00 000130 (v02 PmRef HwpLvt
00003000 INTL 20121018)
[  0.281404] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[  0.281413] ACPI: SSDT 0xFFFF9D8440F66000 0005AA (v02 PmRef ApIst
00003000 INTL 20121018)
[  0.282726] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[  0.282732] ACPI: SSDT 0xFFFF9D8440C5A400 000119 (v02 PmRef ApHwp
00003000 INTL 20121018)
[  0.283822] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[  0.283828] ACPI: SSDT 0xFFFF9D8440F5F000 000119 (v02 PmRef ApCst
00003000 INTL 20121018)
[  0.286336] ACPI: EC: EC started
[  0.286338] ACPI: EC: interrupt blocked
[  2.650357] ACPI: EC: EC_CMD/EC_SC=0x66, EC_DATA=0x62
[  2.650361] ACPI: \_SB_.PCI0.LPCB.EC0_: Boot DSDT EC used to handle
transactions
[  2.650363] ACPI: Interpreter enabled
[  2.650418] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
[  2.650421] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[  2.650465] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] at [mem
0xf8000000-0xfbffffff] (base 0xf8000000)
[  2.652933] PCI: MMCONFIG at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] reserved in
ACPI motherboard resources
[  2.652944] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary,
use "pci=nocrs" and report a bug
[  2.653615] ACPI: Enabled 8 GPEs in block 00 to 7F
[  2.655042] ACPI: Power Resource [PG01] (on)
[  2.655419] ACPI: Power Resource [PG02] (on)
[  2.655804] ACPI: Power Resource [PG00] (on)
[  2.660514] ACPI: Power Resource [WRST] (off)
[  2.660719] ACPI: Power Resource [PXP] (on)
[  2.798663] ACPI: Power Resource [WRST] (off)
[  2.799103] ACPI: Power Resource [WRST] (off)
[  2.799360] ACPI: Power Resource [WRST] (off)
[  2.799787] ACPI: Power Resource [WRST] (off)
[  2.800239] ACPI: Power Resource [WRST] (off)
[  2.800670] ACPI: Power Resource [WRST] (off)
[  2.801095] ACPI: Power Resource [WRST] (off)
[  2.801522] ACPI: Power Resource [WRST] (off)
[  2.801956] ACPI: Power Resource [WRST] (off)
[  2.802400] ACPI: Power Resource [WRST] (off)
[  2.802828] ACPI: Power Resource [WRST] (off)
[  2.803226] ACPI: Power Resource [WRST] (off)
[  2.803618] ACPI: Power Resource [WRST] (off)
[  2.804006] ACPI: Power Resource [WRST] (off)
[  2.804397] ACPI: Power Resource [WRST] (off)
[  2.804786] ACPI: Power Resource [WRST] (off)
[  2.805183] ACPI: Power Resource [WRST] (off)
[  2.805574] ACPI: Power Resource [WRST] (off)
[  2.805962] ACPI: Power Resource [WRST] (off)
[  2.806382] ACPI: Power Resource [P1PR] (on)
[  3.553664] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-3e])
[  3.553671] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM
ClockPM Segments MSI HPX-Type3]
[  3.556176] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS now controls [PCIeHotplug
SHPCHotplug PME AER PCIeCapability LTR]
[  3.556179] acpi PNP0A08:00: FADT indicates ASPM is unsupported,
using BIOS configuration
[  3.557936] PCI host bridge to bus 0000:00
[  3.557939] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0x0cf7
window]
[  3.557941] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0d00-0xffff
window]
[  3.557944] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem
0x000a0000-0x000bffff window]
[  3.557946] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem
0xde800000-0xf7ffffff window]
[  3.557948] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem
0xfd000000-0xfe7fffff window]
[  3.557951] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-3e]
[  3.557965] pci 0000:00:00.0: [8086:1904] type 00 class 0x060000
[  3.558665] pci 0000:00:02.0: [8086:1916] type 00 class 0x030000
[  3.558676] pci 0000:00:02.0: reg 0x10: [mem 0xf0000000-0xf0ffffff
64bit]
[  3.558683] pci 0000:00:02.0: reg 0x18: [mem 0xe0000000-0xefffffff
64bit pref]
[  3.558688] pci 0000:00:02.0: reg 0x20: [io 0x3000-0x303f]
[  3.558706] pci 0000:00:02.0: BAR 2: assigned to efifb
[  3.559467] pci 0000:00:14.0: [8086:9d2f] type 00 class 0x0c0330
[  3.559483] pci 0000:00:14.0: reg 0x10: [mem 0xf1220000-0xf122ffff
64bit]
[  3.559544] pci 0000:00:14.0: PME# supported from D3hot D3cold
[  3.560260] pci 0000:00:14.2: [8086:9d31] type 00 class 0x118000
[  3.560277] pci 0000:00:14.2: reg 0x10: [mem 0xf124a000-0xf124afff
64bit]
[  3.561019] pci 0000:00:16.0: [8086:9d3a] type 00 class 0x078000
[  3.561033] pci 0000:00:16.0: reg 0x10: [mem 0xf124b000-0xf124bfff
64bit]
[  3.561099] pci 0000:00:16.0: PME# supported from D3hot
[  3.561826] pci 0000:00:17.0: [8086:9d03] type 00 class 0x010601
[  3.561840] pci 0000:00:17.0: reg 0x10: [mem 0xf1248000-0xf1249fff]
[  3.561849] pci 0000:00:17.0: reg 0x14: [mem 0xf124e000-0xf124e0ff]
[  3.561857] pci 0000:00:17.0: reg 0x18: [io 0x3080-0x3087]
[  3.561865] pci 0000:00:17.0: reg 0x1c: [io 0x3088-0x308b]
[  3.561873] pci 0000:00:17.0: reg 0x20: [io 0x3040-0x305f]
[  3.561881] pci 0000:00:17.0: reg 0x24: [mem 0xf124c000-0xf124c7ff]
[  3.561921] pci 0000:00:17.0: PME# supported from D3hot
[  3.562642] pci 0000:00:1c.0: [8086:9d11] type 01 class 0x060400
[  3.563343] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[  3.563360] pci 0000:00:1c.0: Intel SPT PCH root port ACS workaround
enabled
[  3.563479] pci 0000:00:1c.3: [8086:9d13] type 01 class 0x060400
[  3.563550] pci 0000:00:1c.3: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[  3.563565] pci 0000:00:1c.3: Intel SPT PCH root port ACS workaround
enabled
[  3.564307] pci 0000:00:1f.0: [8086:9d48] type 00 class 0x060100
[  3.565074] pci 0000:00:1f.2: [8086:9d21] type 00 class 0x058000
[  3.565087] pci 0000:00:1f.2: reg 0x10: [mem 0xf1240000-0xf1243fff]
[  3.565825] pci 0000:00:1f.3: [8086:9d70] type 00 class 0x040380
[  3.565845] pci 0000:00:1f.3: reg 0x10: [mem 0xf1244000-0xf1247fff
64bit]
[  3.565870] pci 0000:00:1f.3: reg 0x20: [mem 0xf1230000-0xf123ffff
64bit]
[  3.565919] pci 0000:00:1f.3: PME# supported from D3hot D3cold
[  3.566668] pci 0000:00:1f.4: [8086:9d23] type 00 class 0x0c0500
[  3.566719] pci 0000:00:1f.4: reg 0x10: [mem 0xf124d000-0xf124d0ff
64bit]
[  3.566770] pci 0000:00:1f.4: reg 0x20: [io 0xefa0-0xefbf]
[  3.567535] pci 0000:00:1f.6: [8086:1570] type 00 class 0x020000
[  3.567553] pci 0000:00:1f.6: reg 0x10: [mem 0xf1200000-0xf121ffff]
[  3.567651] pci 0000:00:1f.6: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[  3.568427] pci 0000:01:00.0: [10ec:522a] type 00 class 0xff0000
[  3.568449] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0xf1000000-0xf1000fff]
[  3.568582] pci 0000:01:00.0: supports D1 D2
[  3.568584] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D1 D2 D3hot D3cold
[  3.568780] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 01]
[  3.568785] pci 0000:00:1c.0:  bridge window [mem
0xf1000000-0xf10fffff]
[  3.568879] pci 0000:02:00.0: [14e4:4359] type 00 class 0x028000
[  3.568903] pci 0000:02:00.0: reg 0x10: [mem 0xf1100000-0xf1103fff
64bit]
[  3.568948] pci 0000:02:00.0: enabling Extended Tags
[  3.569037] pci 0000:02:00.0: supports D1 D2
[  3.569038] pci 0000:02:00.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[  3.569203] pci 0000:00:1c.3: PCI bridge to [bus 02]
[  3.569208] pci 0000:00:1c.3:  bridge window [mem
0xf1100000-0xf11fffff]
[  3.571083] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12
14 15)
[  3.571133] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 *10 11 12
14 15)
[  3.571181] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12
14 15)
[  3.571229] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12
14 15)
[  3.571277] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12
14 15)
[  3.571324] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12
14 15)
[  3.571371] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12
14 15)
[  3.571419] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12
14 15)
[  3.571842] ACPI: EC: interrupt unblocked
[  3.571844] ACPI: EC: event unblocked
[  3.571852] ACPI: EC: EC_CMD/EC_SC=0x66, EC_DATA=0x62
[  3.571854] ACPI: EC: GPE=0x6e
[  3.571856] ACPI: \_SB_.PCI0.LPCB.EC0_: Boot DSDT EC initialization
complete
[  3.571858] ACPI: \_SB_.PCI0.LPCB.EC0_: EC: Used to handle
transactions and events
[  3.571915] iommu: Default domain type: Translated
[  3.574041] pci 0000:00:02.0: vgaarb: setting as boot VGA device
[  3.574041] pci 0000:00:02.0: vgaarb: VGA device added:
decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[  3.574042] pci 0000:00:02.0: vgaarb: bridge control possible
[  3.574044] vgaarb: loaded
[  3.574099] EDAC MC: Ver: 3.0.0
[  3.574165] Registered efivars operations
[  3.574165] NetLabel: Initializing
[  3.574165] NetLabel: domain hash size = 128
[  3.574165] NetLabel: protocols = UNLABELED CIPSOv4 CALIPSO
[  3.574166] NetLabel: unlabeled traffic allowed by default
[  3.574168] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[  3.579085] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[  3.579165] e820: reserve RAM buffer [mem 0x00058000-0x0005ffff]
[  3.579166] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009e000-0x0009ffff]
[  3.579167] e820: reserve RAM buffer [mem 0xcabfe000-0xcbffffff]
[  3.579168] e820: reserve RAM buffer [mem 0xd90fb000-0xdbffffff]
[  3.579169] e820: reserve RAM buffer [mem 0xd9f00000-0xdbffffff]
[  3.579170] e820: reserve RAM buffer [mem 0x31f800000-0x31fffffff]
[  3.579831] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0
[  3.579838] hpet0: 8 comparators, 64-bit 24.000000 MHz counter
[  3.586046] clocksource: Switched to clocksource tsc-early
[  3.594797] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[  3.594813] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096
bytes)
[  3.594914] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[  3.594929] pnp: PnP ACPI init
[  3.595134] system 00:00: [mem 0xfd000000-0xfdabffff] has been
reserved
[  3.595137] system 00:00: [mem 0xfdad0000-0xfdadffff] has been
reserved
[  3.595140] system 00:00: [mem 0xfdb00000-0xfdffffff] has been
reserved
[  3.595142] system 00:00: [mem 0xfe000000-0xfe01ffff] could not be
reserved
[  3.595144] system 00:00: [mem 0xfe03d000-0xfe3fffff] has been
reserved
[  3.595150] system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02
(active)
[  3.595341] pnp 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 PNP0500
(active)
[  3.595551] system 00:02: [io 0x0680-0x069f] has been reserved
[  3.595554] system 00:02: [io 0xffff] has been reserved
[  3.595556] system 00:02: [io 0xffff] has been reserved
[  3.595558] system 00:02: [io 0xffff] has been reserved
[  3.595560] system 00:02: [io 0x1800-0x18fe] has been reserved
[  3.595562] system 00:02: [io 0x164e-0x164f] has been reserved
[  3.595566] system 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02
(active)
[  3.595657] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00
(active)
[  3.595686] system 00:04: [io 0x1854-0x1857] has been reserved
[  3.595690] system 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs INT3f0d
PNP0c02 (active)
[  3.595704] pnp 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs HPQ8002 PNP0303
(active)
[  3.595718] pnp 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs SYN3031 SYN0100
SYN0002 PNP0f13 (active)
[  3.595768] system 00:07: [io 0x0200-0x023f] has been reserved
[  3.595771] system 00:07: [mem 0xfedf0000-0xfedfffff] has been
reserved
[  3.595774] system 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02
(active)
[  3.596892] system 00:08: [mem 0xfdaf0000-0xfdafffff] has been
reserved
[  3.596895] system 00:08: [mem 0xfdae0000-0xfdaeffff] has been
reserved
[  3.596897] system 00:08: [mem 0xfdac0000-0xfdacffff] has been
reserved
[  3.596901] system 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02
(active)
[  3.597399] system 00:09: [mem 0xfed10000-0xfed17fff] has been
reserved
[  3.597402] system 00:09: [mem 0xfed18000-0xfed18fff] has been
reserved
[  3.597405] system 00:09: [mem 0xfed19000-0xfed19fff] has been
reserved
[  3.597407] system 00:09: [mem 0xf8000000-0xfbffffff] could not be
reserved
[  3.597409] system 00:09: [mem 0xfed20000-0xfed3ffff] has been
reserved
[  3.597411] system 00:09: [mem 0xfed90000-0xfed93fff] could not be
reserved
[  3.597414] system 00:09: [mem 0xfed45000-0xfed8ffff] has been
reserved
[  3.597416] system 00:09: [mem 0xff000000-0xffffffff] has been
reserved
[  3.597418] system 00:09: [mem 0xfee00000-0xfeefffff] has been
reserved
[  3.597420] system 00:09: [mem 0xde800000-0xde81ffff] has been
reserved
[  3.597424] system 00:09: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02
(active)
[  3.597661] pnp 00:0a: Plug and Play ACPI device, IDs IFX0102 PNP0c31
(active)
[  3.597799] pnp: PnP ACPI: found 11 devices
[  3.603364] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles:
0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
[  3.603417] NET: Registered protocol family 2
[  3.603553] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 8192 (order:
5, 131072 bytes, linear)
[  3.603651] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8,
1048576 bytes, linear)
[  3.603840] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576
bytes, linear)
[  3.603923] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind
65536)
[  3.603968] UDP hash table entries: 8192 (order: 6, 262144 bytes,
linear)
[  3.604013] UDP-Lite hash table entries: 8192 (order: 6, 262144
bytes, linear)
[  3.604103] NET: Registered protocol family 1
[  3.604110] NET: Registered protocol family 44
[  3.604118] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io 0x1000-0x0fff] to
[bus 01] add_size 1000
[  3.604122] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem
0x00100000-0x000fffff 64bit pref] to [bus 01] add_size 200000 add_align
100000
[  3.604133] pci 0000:00:1c.0: BAR 15: assigned [mem
0xde900000-0xdeafffff 64bit pref]
[  3.604136] pci 0000:00:1c.0: BAR 13: assigned [io 0x2000-0x2fff]
[  3.604140] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 01]
[  3.604143] pci 0000:00:1c.0:  bridge window [io 0x2000-0x2fff]
[  3.604148] pci 0000:00:1c.0:  bridge window [mem
0xf1000000-0xf10fffff]
[  3.604151] pci 0000:00:1c.0:  bridge window [mem
0xde900000-0xdeafffff 64bit pref]
[  3.604157] pci 0000:00:1c.3: PCI bridge to [bus 02]
[  3.604160] pci 0000:00:1c.3:  bridge window [mem
0xf1100000-0xf11fffff]
[  3.604168] pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7 window]
[  3.604170] pci_bus 0000:00: resource 5 [io 0x0d00-0xffff window]
[  3.604172] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff
window]
[  3.604174] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0xde800000-0xf7ffffff
window]
[  3.604176] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0xfd000000-0xfe7fffff
window]
[  3.604178] pci_bus 0000:01: resource 0 [io 0x2000-0x2fff]
[  3.604180] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xf1000000-0xf10fffff]
[  3.604182] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xde900000-0xdeafffff
64bit pref]
[  3.604184] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xf1100000-0xf11fffff]
[  3.604319] pci 0000:00:02.0: Video device with shadowed ROM at [mem
0x000c0000-0x000dffff]
[  3.604648] PCI: CLS 0 bytes, default 64
[  3.604687] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[  4.337368] Freeing initrd memory: 48240K
[  4.337410] DMAR: No ATSR found
[  4.337439] DMAR: dmar0: Using Queued invalidation
[  4.337443] DMAR: dmar1: Using Queued invalidation
[  4.337607] pci 0000:00:00.0: Adding to iommu group 0
[  4.337616] pci 0000:00:02.0: Adding to iommu group 1
[  4.337628] pci 0000:00:14.0: Adding to iommu group 2
[  4.337635] pci 0000:00:14.2: Adding to iommu group 2
[  4.337646] pci 0000:00:16.0: Adding to iommu group 3
[  4.337653] pci 0000:00:17.0: Adding to iommu group 4
[  4.337663] pci 0000:00:1c.0: Adding to iommu group 5
[  4.337672] pci 0000:00:1c.3: Adding to iommu group 6
[  4.337691] pci 0000:00:1f.0: Adding to iommu group 7
[  4.337710] pci 0000:00:1f.2: Adding to iommu group 7
[  4.337718] pci 0000:00:1f.3: Adding to iommu group 7
[  4.337726] pci 0000:00:1f.4: Adding to iommu group 7
[  4.337733] pci 0000:00:1f.6: Adding to iommu group 7
[  4.337742] pci 0000:01:00.0: Adding to iommu group 8
[  4.337752] pci 0000:02:00.0: Adding to iommu group 9
[  4.339765] DMAR: Intel(R) Virtualization Technology for Directed I/O
[  4.339768] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
[  4.339770] software IO TLB: mapped [mem
0x00000000c6bd8000-0x00000000cabd8000] (64MB)
[  4.340112] Initialise system trusted keyrings
[  4.340133] Key type blacklist registered
[  4.340182] workingset: timestamp_bits=36 max_order=22 bucket_order=0
[  4.341205] zbud: loaded
[  4.341350] integrity: Platform Keyring initialized
[  4.341353] Key type asymmetric registered
[  4.341355] Asymmetric key parser 'x509' registered
[  4.341361] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded
(major 251)
[  4.341396] io scheduler mq-deadline registered
[  4.341697] pcieport 0000:00:1c.0: PME: Signaling with IRQ 122
[  4.341757] pcieport 0000:00:1c.0: AER: enabled with IRQ 122
[  4.341777] pcieport 0000:00:1c.0: pciehp: Slot #1 AttnBtn- PwrCtrl-
MRL- AttnInd- PwrInd- HotPlug+ Surprise+ Interlock- NoCompl+ IbPresDis-
LLActRep+
[  4.342027] pcieport 0000:00:1c.3: PME: Signaling with IRQ 123
[  4.342077] pcieport 0000:00:1c.3: AER: enabled with IRQ 123
[  4.342159] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version:
0.4
[  4.342173] efifb: probing for efifb
[  4.342188] efifb: framebuffer at 0xe0000000, using 3072k, total
3072k
[  4.342191] efifb: mode is 1024x768x32, linelength=4096, pages=1
[  4.342192] efifb: scrolling: redraw
[  4.342194] efifb: Truecolor: size=8:8:8:8, shift=24:16:8:0
[  4.344093] Console: switching to colour frame buffer device 128x48
[  4.345930] fb0: EFI VGA frame buffer device
[  4.345954] intel_idle: MWAIT substates: 0x11142120
[  4.345954] intel_idle: v0.5.1 model 0x4E
[  4.346163] intel_idle: Local APIC timer is reliable in all C-states
[  4.352964] thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone0
[  4.352988] ACPI: Thermal Zone [CPUZ] (36 C)
[  4.356953] thermal LNXTHERM:01: registered as thermal_zone1
[  4.356977] ACPI: Thermal Zone [GFXZ] (0 C)
[  4.361951] thermal LNXTHERM:02: registered as thermal_zone2
[  4.361974] ACPI: Thermal Zone [EXTZ] (27 C)
[  4.366517] thermal LNXTHERM:03: registered as thermal_zone3
[  4.366541] ACPI: Thermal Zone [LOCZ] (30 C)
[  4.370461] thermal LNXTHERM:04: registered as thermal_zone4
[  4.370485] ACPI: Thermal Zone [BATZ] (27 C)
[  4.370777] thermal LNXTHERM:05: registered as thermal_zone5
[  4.370800] ACPI: Thermal Zone [PCHZ] (127 C)
[  4.371032] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[  4.371360] 00:01: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 5, base_baud = 115200)
is a 16550A
[  4.372934] Linux agpgart interface v0.103
[  4.372979] AMD-Vi: AMD IOMMUv2 driver by Joerg Roedel
<jroedel@suse.de>
[  4.373005] AMD-Vi: AMD IOMMUv2 functionality not available on this
system
[  4.373262] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f13:PS2M]
at 0x60,0x64 irq 1,12
[  4.374235] i8042: Detected active multiplexing controller, rev 1.1
[  4.374430] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[  4.374452] serio: i8042 AUX0 port at 0x60,0x64 irq 12
[  4.374495] serio: i8042 AUX1 port at 0x60,0x64 irq 12
[  4.375264] serio: i8042 AUX2 port at 0x60,0x64 irq 12
[  4.375994] serio: i8042 AUX3 port at 0x60,0x64 irq 12
[  4.376841] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[  4.377608] rtc_cmos 00:03: RTC can wake from S4
[  4.378898] rtc_cmos 00:03: registered as rtc0
[  4.379720] rtc_cmos 00:03: setting system clock to
2021-03-14T21:59:18 UTC (1615759158)
[  4.380461] rtc_cmos 00:03: alarms up to one month, y3k, 242 bytes
nvram, hpet irqs
[  4.381212] intel_pstate: Intel P-state driver initializing
[  4.382307] intel_pstate: HWP enabled
[  4.383078] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[  4.384045] NET: Registered protocol family 10
[  4.392340] Segment Routing with IPv6
[  4.393102] mip6: Mobile IPv6
[  4.393828] NET: Registered protocol family 17
[  4.394639] mpls_gso: MPLS GSO support
[  4.395650] microcode: sig=0x406e3, pf=0x80, revision=0xe2
[  4.396393] microcode: Microcode Update Driver: v2.2.
[  4.396397] IPI shorthand broadcast: enabled
[  4.397843] sched_clock: Marking stable (4394863600,
716529)->(4404075564, -8495435)
[  4.398819] registered taskstats version 1
[  4.399544] Loading compiled-in X.509 certificates
[  4.402085] input: AT Translated Set 2 keyboard as
/devices/platform/i8042/serio0/input/input0
[  4.429363] Loaded X.509 cert 'Debian Secure Boot CA:
6ccece7e4c6c0d1f6149f3dd27dfcc5cbb419ea1'
[  4.430153] Loaded X.509 cert 'Debian Secure Boot Signer 2021 -
linux: 4b6ef5abca669825178e052c84667ccbc0531f8c'
[  4.430915] zswap: loaded using pool lzo/zbud
[  4.431889] Key type ._fscrypt registered
[  4.432619] Key type .fscrypt registered
[  4.433333] Key type fscrypt-provisioning registered
[  4.434136] AppArmor: AppArmor sha1 policy hashing enabled
[  4.437936] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 2392K
[  4.470233] Write protecting the kernel read-only data: 22528k
[  4.471530] Freeing unused kernel image (text/rodata gap) memory:
2040K
[  4.472492] Freeing unused kernel image (rodata/data gap) memory:
644K
[  4.527649] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[  4.528381] x86/mm: Checking user space page tables
[  4.579899] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[  4.580617] Run /init as init process
[  4.581337]  with arguments:
[  4.581337]   /init
[  4.581338]  with environment:
[  4.581339]   HOME=/
[  4.581339]   TERM=linux
[  4.581340]   BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.10.0-4-amd64
[  4.646894] input: Sleep Button as
/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input5
[  4.648430] ACPI: Sleep Button [SLPB]
[  4.650009] input: Lid Switch as
/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0D:00/input/input6
[  4.651506] ACPI: Lid Switch [LID]
[  4.652932] input: Power Button as
/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input7
[  4.668950] acpi PNP0C14:01: duplicate WMI GUID
05901221-D566-11D1-B2F0-00A0C9062910 (first instance was on PNP0C14:00)
[  4.677474] ACPI: Power Button [PWRF]
[  4.682282] ACPI: bus type USB registered
[  4.683800] usbcore: registered new interface driver usbfs
[  4.685311] usbcore: registered new interface driver hub
[  4.686610] usbcore: registered new device driver usb
[  4.688100] rtsx_pci 0000:01:00.0: enabling device (0000 -> 0002)
[  4.689728] i801_smbus 0000:00:1f.4: enabling device (0000 -> 0003)
[  4.696238] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[  4.697656] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007
Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[  4.700313] SCSI subsystem initialized
[  4.706231] i801_smbus 0000:00:1f.4: SPD Write Disable is set
[  4.707855] i801_smbus 0000:00:1f.4: SMBus using PCI interrupt
[  4.709684] battery: ACPI: Battery Slot [BAT0] (battery present)
[  4.712835] PTP clock support registered
[  4.712939] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
[  4.712967] i2c i2c-0: 2/2 memory slots populated (from DMI)
[  4.713757] i2c i2c-0: Successfully instantiated SPD at 0x50
[  4.715284] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned
bus number 1
[  4.721513] xhci_hcd 0000:00:14.0: hcc params 0x200077c1 hci version
0x100 quirks 0x0000000081109810
[  4.723566] xhci_hcd 0000:00:14.0: cache line size of 64 is not
supported
[  4.725770] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b,
idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
[  4.727635] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2,
SerialNumber=1
[  4.729492] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
[  4.731195] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.0-4-amd64 xhci-hcd
[  4.732777] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:14.0
[  4.747634] hub 1-0:1.0: USB hub found
[  4.749869] hub 1-0:1.0: 12 ports detected
[  4.752166] libata version 3.00 loaded.
[  4.752933] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
[  4.754458] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned
bus number 2
[  4.756006] xhci_hcd 0000:00:14.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
[  4.758506] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b,
idProduct=0003, bcdDevice= 5.10
[  4.760093] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2,
SerialNumber=1
[  4.761232] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
[  4.762377] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.10.0-4-amd64 xhci-hcd
[  4.762414] e1000e: Intel(R) PRO/1000 Network Driver
[  4.762429] ahci 0000:00:17.0: version 3.0
[  4.762640] ahci 0000:00:17.0: SSS flag set, parallel bus scan
disabled
[  4.763574] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:14.0
[  4.763709] hub 2-0:1.0: USB hub found
[  4.764705] e1000e: Copyright(c) 1999 - 2015 Intel Corporation.
[  4.765554] hub 2-0:1.0: 6 ports detected
[  4.766952] e1000e 0000:00:1f.6: Interrupt Throttling Rate (ints/sec)
set to dynamic conservative mode
[  4.768520] usb: port power management may be unreliable
[  4.772748] ahci 0000:00:17.0: AHCI 0001.0301 32 slots 2 ports 6 Gbps
0x3 impl SATA mode
[  4.774143] ahci 0000:00:17.0: flags: 64bit ncq stag pm led clo only
pio slum part deso sadm sds apst
[  4.776585] scsi host0: ahci
[  4.779092] scsi host1: ahci
[  4.780094] ata1: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf124c000 port
0xf124c100 irq 126
[  4.780945] ata2: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf124c000 port
0xf124c180 irq 126
[  4.883739] i915 0000:00:02.0: [drm] VT-d active for gfx access
[  4.884567] checking generic (e0000000 300000) vs hw (f0000000
1000000)
[  4.884568] checking generic (e0000000 300000) vs hw (e0000000
10000000)
[  4.884569] fb0: switching to inteldrmfb from EFI VGA
[  4.885457] Console: switching to colour dummy device 80x25
[  4.885499] i915 0000:00:02.0: vgaarb: deactivate vga console
[  4.887381] i915 0000:00:02.0: vgaarb: changed VGA decodes:
olddecodes=io+mem,decodes=io+mem:owns=io+mem
[  4.887413] i915 0000:00:02.0: firmware: failed to load
i915/skl_dmc_ver1_27.bin (-2)
[  4.887416] firmware_class: See https://wiki.debian.org/Firmware for
information about missing firmware
[  4.887418] i915 0000:00:02.0: Direct firmware load for
i915/skl_dmc_ver1_27.bin failed with error -2
[  4.887421] i915 0000:00:02.0: [drm] Failed to load DMC firmware
i915/skl_dmc_ver1_27.bin. Disabling runtime power management.
[  4.887424] i915 0000:00:02.0: [drm] DMC firmware homepage:
https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/firmware/linux-firmware.git/tree/i915
[  4.887445] i915 0000:00:02.0: [drm] Disabling framebuffer
compression (FBC) to prevent screen flicker with VT-d enabled
[  4.972669] e1000e 0000:00:1f.6 0000:00:1f.6 (uninitialized):
registered PHC clock
[  5.041988] e1000e 0000:00:1f.6 eth0: (PCI Express:2.5GT/s:Width x1)
34:64:a9:05:8c:44
[  5.042006] e1000e 0000:00:1f.6 eth0: Intel(R) PRO/1000 Network
Connection
[  5.042117] e1000e 0000:00:1f.6 eth0: MAC: 12, PHY: 12, PBA No:
FFFFFF-0FF
[  5.045181] e1000e 0000:00:1f.6 enp0s31f6: renamed from eth0
[  5.090178] usb 1-7: new full-speed USB device number 2 using
xhci_hcd
[  5.098257] ata1: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[  5.099717] ata1.00: ACPI cmd f5/00:00:00:00:00:e0 (SECURITY FREEZE
LOCK) filtered out
[  5.099737] ata1.00: ACPI cmd b1/c1:00:00:00:00:e0 (DEVICE
CONFIGURATION OVERLAY) filtered out
[  5.099953] ata1.00: ATA-9: HGST HTS725050A7E630, GS2OA3C0, max
UDMA/133
[  5.099972] ata1.00: 976773168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth
32), AA
[  5.101608] ata1.00: ACPI cmd f5/00:00:00:00:00:e0 (SECURITY FREEZE
LOCK) filtered out
[  5.101628] ata1.00: ACPI cmd b1/c1:00:00:00:00:e0 (DEVICE
CONFIGURATION OVERLAY) filtered out
[  5.101906] ata1.00: configured for UDMA/133
[  5.112630] scsi 0:0:0:0: Direct-Access   ATA   HGST HTS725050A7
A3C0 PQ: 0 ANSI: 5
[  5.242669] usb 1-7: New USB device found, idVendor=0a5c,
idProduct=640b, bcdDevice= 1.12
[  5.242694] usb 1-7: New USB device strings: Mfr=1, Product=2,
SerialNumber=3
[  5.242707] usb 1-7: Product: BCM20702A0
[  5.242716] usb 1-7: Manufacturer: Broadcom Corp
[  5.242726] usb 1-7: SerialNumber: 74DFBFD36468
[  5.366132] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 2399.989 MHz
[  5.366162] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles:
0x22982cf31bf, max_idle_ns: 440795239146 ns
[  5.366229] clocksource: Switched to clocksource tsc
[  5.374166] usb 1-8: new full-speed USB device number 3 using
xhci_hcd
[  5.434095] ata2: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[  5.437793] ata2.00: ATAPI: hp   DVDRW DU8A6SH, DH61, max
UDMA/133
[  5.448722] ata2.00: configured for UDMA/133
[  5.473986] scsi 1:0:0:0: CD-ROM      hp    DVDRW DU8A6SH
DH61 PQ: 0 ANSI: 5
[  5.488421] psmouse serio3: synaptics: queried max coordinates: x
[..5658], y [..4744]
[  5.520846] psmouse serio3: synaptics: queried min coordinates: x
[1368..], y [1240..]
[  5.520901] psmouse serio3: synaptics: Your touchpad (PNP: SYN3031
SYN0100 SYN0002 PNP0f13) says it can support a different bus. If i2c-hid
and hid-rmi are not used, you might want to try setting
psmouse.synaptics_intertouch to 1 and report this to
linux-input@vger.kernel.org.
[  5.524385] usb 1-8: New USB device found, idVendor=138a,
idProduct=003f, bcdDevice= 1.04
[  5.524404] usb 1-8: New USB device strings: Mfr=0, Product=0,
SerialNumber=1
[  5.524414] usb 1-8: SerialNumber: 00b0f2ea6580
[  5.547072] sd 0:0:0:0: [sda] 976773168 512-byte logical blocks: (500
GB/466 GiB)
[  5.547085] sd 0:0:0:0: [sda] 4096-byte physical blocks
[  5.547105] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[  5.547111] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[  5.547134] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache:
enabled, doesn't support DPO or FUA
[  5.573995] psmouse serio3: synaptics: Touchpad model: 1, fw: 8.2,
id: 0x1e2b1, caps: 0xf00223/0x840300/0x2e800/0x0, board id: 2759, fw id:
2033606
[  5.599245] sr 1:0:0:0: [sr0] scsi3-mmc drive: 24x/24x writer dvd-ram
cd/rw xa/form2 cdda tray
[  5.599266] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[  5.608856] input: SynPS/2 Synaptics TouchPad as
/devices/platform/i8042/serio3/input/input10
[  5.637131] sda: sda1 sda2 sda3
[  5.638705] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[  5.651025] sr 1:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[  5.654133] usb 1-9: new high-speed USB device number 4 using
xhci_hcd
[  5.834828] usb 1-9: New USB device found, idVendor=04ca,
idProduct=7054, bcdDevice= 0.09
[  5.834846] usb 1-9: New USB device strings: Mfr=3, Product=1,
SerialNumber=2
[  5.834855] usb 1-9: Product: HP HD Camera
[  5.834862] usb 1-9: Manufacturer: DETNR019I2669S
[  5.834869] usb 1-9: SerialNumber: 200901010001
[  6.040301] [drm] Initialized i915 1.6.0 20200917 for 0000:00:02.0 on
minor 0
[  6.049910] ACPI: Video Device [GFX0] (multi-head: yes rom: no
post: no)
[  6.051089] input: Video Bus as
/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input12
[  6.062765] fbcon: i915drmfb (fb0) is primary device
[  6.071200] Console: switching to colour frame buffer device 170x48
[  6.099136] i915 0000:00:02.0: [drm] fb0: i915drmfb frame buffer
device
[  6.270035] raid6: avx2x4  gen() 26387 MB/s
[  6.338033] raid6: avx2x4  xor() 15355 MB/s
[  6.406033] raid6: avx2x2  gen() 30481 MB/s
[  6.474034] raid6: avx2x2  xor() 18155 MB/s
[  6.542034] raid6: avx2x1  gen() 25852 MB/s
[  6.610033] raid6: avx2x1  xor() 13889 MB/s
[  6.678036] raid6: sse2x4  gen() 12593 MB/s
[  6.746033] raid6: sse2x4  xor() 7422 MB/s
[  6.814036] raid6: sse2x2  gen() 12718 MB/s
[  6.882033] raid6: sse2x2  xor() 7797 MB/s
[  6.950033] raid6: sse2x1  gen() 10817 MB/s
[  7.018035] raid6: sse2x1  xor() 5262 MB/s
[  7.018073] raid6: using algorithm avx2x2 gen() 30481 MB/s
[  7.018111] raid6: .... xor() 18155 MB/s, rmw enabled
[  7.018131] raid6: using avx2x2 recovery algorithm
[  7.019008] xor: automatically using best checksumming function  avx
[  7.019650] async_tx: api initialized (async)
[  7.068403] PM: Image not found (code -22)
[  7.330763] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data
mode. Opts: (null)
[  7.723986] Not activating Mandatory Access Control as
/sbin/tomoyo-init does not exist.

-- 
TS


Reply to: