[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Engegada aleatòriaOn 10 March 2021 17:41:46 UTC, Jordi Miguel <neoclimber@gmail.com> wrote:
>Hola,
>
>Quan l'ordinador s'engega amb normalitat utilitzant el kernel 5.10.0
>que es el q diu/fa després del "Loading initial ramdisk" ??
>Pot ser que tinguis el GRUB configurat amb "quiet" i/o "splash" ??

Cert. I pots mirar i modificar aquestes opcions directament des de el grub.
Així els canvis no persisteixen.


Reply to: