[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Engegada aleatòriaHola Josep

> Sobre l'actualització de la BIOS:
> ...

Com a mínim des de buster, existeix suport per actualitzar el
firmware de diferents parts d'alguns models d'ordinadors (fins
i tot la BIOS) sense que calgui freedos, windows o un usb:

https://fwupd.org/

Salut,
Alex

--
  ⢀⣴⠾⠻⢶⣦⠀
  ⣾⠁⢠⠒⠀⣿⡁   Alex Muntada <alexm@debian.org>
  ⢿⡄⠘⠷⠚⠋   Debian Developer 🍥 log.alexm.org
  ⠈⠳⣄⠀⠀⠀⠀

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: