[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [OT] Feedback (era Re: Algú vol col·laborar en aquest projecte?)Hola Adrià

> La meva percepció no és ben bé així sinó és que haver de donar
> feedback fa mandra, per tant és més fàcil dir que tot és de
> color de rosa i no hi ha res dolent a dir.

Suposo que les coses positives que s'esmenten són genèriques,
sense entrar gaire en detalls perquè per fer una anàlisi més
profunda haurien d'haver dedicat més estona. És això? Aquesta
no me l'esperava.

> A més hi ha el rumor que donar feedback "negatiu" pot afectar
> d'alguna manera el company.

Entenc que això és un problema quan el feedback es refereix a la
persona més que a la feina, oi?

Teniu experiències en fer revisió de codi? Jo vaig preparar un
«coding dojo» a la feina i per rebre feedback vaig plantejar les
preguntes següents per fer reflexionar sobre l'exercici i les
diferents formes en què cadascú l'havia resolt:

- Què us ha agradat.
- Què us ha sorprès.
- Què no heu entès.
- Què heu après.
- Què faríeu diferent el proper cop.
- Què us ha semblat l'exercici.
- Què us ha semblat l'enunciat.

Salut,
Alex

--
  ⢀⣴⠾⠻⢶⣦⠀
  ⣾⠁⢠⠒⠀⣿⡁   Alex Muntada <alexm@debian.org>
  ⢿⡄⠘⠷⠚⠋   Debian Developer 🍥 log.alexm.org
  ⠈⠳⣄⠀⠀⠀⠀

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: