[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Directori d'usuari en nomes lecturaDes de fa poques setmanes que, en arrencar un ordinador amb Debian 10
+Gnome, no inicia la sessió d'escriptori de l'usuari (l'únic que té) i
vaig trobar que era perquè el directori /home/usuari no té permisos
d'escriptura:

$ ls -l /home/
dr-xr-x--- 88 user user   4096 de març  25 09:09 user

Per a treballar, cal iniciar sessió de terminal amb un altre TTYs i
executar:
$ sudo chmod u+w /home/usuari
i aleshores el gdm sí que aconsegueix iniciar la sessió d'escriptori.

Algú més s'hi ha trobat? Quin maleït programa treu el permís
d'escriptura d'aquest directori?

Gràcies.

-- 

Narcis Garcia

__________
I'm using this dedicated address because personal addresses aren't
masked enough at this mail public archive. Public archive administrator
should fix this against automated addresses collectors.


Reply to: