[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problemes amb la captura d'àudio2020-03-25, 22:09 (+0100); Enric escriu:
> Em diu el següent: 
> 
> # arecord -D hw:0,0 -f cd -t wav fitxer.wav
> Recording WAVE 'fitxer.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 44100
> Hz, Stereo
> arecord: pcm_read:2145: read error: Error d'Entrada/Sortida 
> 
> Això fa pinta d'error de Hardware, no? 

D'entrada diria que sí, però suposo que també podria ser un bug.  Si
dius que abans et funcionava jo provaria una versió anterior del kernel.

Salut.


Reply to: