[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Problemes amb el so al migrar a Debian 10He fet la migració de Debian 10 amb update, upgrade, etc. segons diuen les instruccions (i amb els dits creuats). Tot ha funcionat bé, però em trobo amb dos problemes:

1.- L'ordinador s'ha quedat mut. El so no funciona. He buscat per internet solucions al problema i no he aconseguit res; les opcions que he trobat han estat bàsicament les mateixes, és a dir, forçar la reconfiguració del default.pa. Res. He buscat també a aquesta llista i tampoc. En canvi, recordo haver llegit que existia aquest problema, però no recordo on.

Copio el resultat del aplay -l i del lspci:

daniel@Daniel-Debian:~$ aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: Intel [HDA Intel], device 0: ALC662 rev1 Analog [ALC662 rev1 Analog]
  Subdevices: 0/1
  Subdevice #0: subdevice #0
daniel@Daniel-Debian:~$


daniel@Daniel-Debian:~$ lspci

00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801JD/DO (ICH10 Family) HD Audio Controller (rev 02)

He instal·lat el Debian 10 Buster.


--
Daniel Elias
Usuari de Linux 461.584


Reply to: