[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: (deb-cat) Alerta amb gnome-disk-utilityHola robert,

> En el cas particular que dius, el més senzill seria:
> 
> # cryptsetup luksChangeKey [device]

Darrerament estava utilitzant el gnome-disk-utility per canviar
les claus del LUKS perquè cada vegada que volia fer-ho havia de
tornar a mirar els detalls al man del cryptsetup i em feia força
mandra.

Ara bé, una cosa que recordo clarament és que hi ha diversos
forats (slots crec que en diuen en anglès) on pots posar una
clau i que pots tenir-ne diversos alhora. Això és interessant
perquè et permet tenir una contrasenya i, a part, un clauer USB
amb una altra clau diferent. Però també és interessant perquè
pots tenir contrasenyes diferents en un parell de forats. Així,
enlloc de canviar la contrasenya d'un forat, jo el que feia
normalment era posar la contrasenya en un altre dels forats i
un cop comprovava que funcionava bé, eliminava el forat vell.
D'aquesta manera evites problemes si passa alguna cosa amb el
canvi de contrasenya.

Per altra banda, la utilitat de tenir diversos forats amb claus
i contrasenyes dóna per casos d'ús diferents i interessants,
com ara tenir diferents claus (una per persona evitant tenir un
secret compartit) i desactivar-les individualment si cal treure
l'accés a algú, sense que això suposi haver de tocar les claus
dels altres.

Salut!
Alex

--
  ⢀⣴⠾⠻⢶⣦⠀
  ⣾⠁⢠⠒⠀⣿⡁   Alex Muntada <alexm@debian.org>
  ⢿⡄⠘⠷⠚⠋   Debian Developer 🍥 log.alexm.org
  ⠈⠳⣄⠀⠀⠀⠀

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: