[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: (deb-cat) Alerta amb gnome-disk-utility__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at this mail public archive. Public archive administrator
should fix this against automated addresses collectors.
El 11/7/19 a les 20:01, Robert Marsellés ha escrit:
> 
> 
> El 10/7/19 a les 20:11, Narcis Garcia ha escrit:
>> __________
>>>>
>>>>> Molt important (importantíssim) per qui utilitza volums xifrats:
>>>>> https://bugs.debian.org/928893
>>>>
>>>> M'hi he subscrit, mil gràcies!
>>>>
>>>
>>> Únicament volia dir que si és fa el que s'aconsella abans d'instal·lar o
>>> actualitzar (RTFM), hi ha tots aquests problemes de que esteu parlant a
>>> les notes de l'alliberament de la distribució (Cap. 5, Issues to be
>>> aware of for Buster) [1, 2].
>>>
>>> [1] https://www.debian.org/releases/buster/amd64/release-notes/index.en.html
>>>
>>> [2] https://www.debian.org/releases/buster/amd64/release-notes/index.es.html
>>>
>>
>> Estic instal·lant un ordinador amb xifrat, i m'agradaria saber si algú
>> coneix una aplicació d'escriptori alternativa que a l'usuari inexpert li
>> pugui servir per a fer el canvi de contrasenya LUKS.
>>
> 
> Jo sóc un usuari inexpert també. Jo uso l'eina per defecte (cryptsetup)
> via terminal + root (o sudo). Després de llegir-se el "man cryptsetup",
> no em sembla tan complicat. Això si, no és una eina que utilitzi
> habitualment (usuari inexpert) i sempre l'haig de rellegir quan vull fer
> o saber "algo".
> 
> En el cas particular que dius, el més senzill seria:
> 
> # cryptsetup luksChangeKey [device]
> 
> Si no se li dóna un fitxer amb la nova clau, la demana de forma
> interactiva. Per saber el valor de [device] (jo l'oblido sempre o és un
> UUID, ...), jo utilitzo abans l'ordre:
> 
> # cryptsetup status [name]
> 
> per que em doni la informació, on [name] és el nom que li vaig donar a
> la partició que tinc encriptada. Com que li vaig donar jo, la recordo.
> Si no fos el cas, [name] és el primer camp de l'arxiu /etc/crypttab (jo
> únicament tinc 1 partició encriptada. Si vosaltres en teniu més d'una,
> cada línia correspon a una partició encriptada del vostre sistema).
> 
> Espero que serveixi. Jo ho trobo força simple. El més complicat per mi
> és recordar el nom del "device" amb el que vull treballar i això també
> li has de dir a l'eina d'escriptori si no, no farà rés.

Jo també ho havia fet per aquesta via, però per a les meves coses.
La majoria d'usuaris per a qui faig instal·lacions de Debian entenen el
què significa que una memòria USB estigui xifrada, però no arriben tant
lluny com per a saber el què és una partició o conèixer com es llegeix
un fitxer com /etc/crypttab (on no apareixen els volums removibles).

Per la majoria dels mortals (subjectes a les normes i la ètica de
protecció de dades), ja és un esforç encertar amb el controlador
correcte quan configuren una impressora via GUI.

Gràcies.


Reply to: