[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Curiositat sobre les IP assignades pels proveïdorsOn 27/08/18 20:23, Iker Bilbao wrote:
> Per als modem de fibra la recomanació és posar-lo en modo bridge
> (aprofitar només l ONT, q només faci de modem) i tenir la IP pública a
> un router darrera.
> El rendiment i estabilitat millor molt, de forma notable.
>
> Iker.

Aquest concretament (ZTE F680 de Parlem/MasMovil) no es pot fer perquè
l''usuari no té accés d'administrador al router (via la interfície web).

Hi ha un usuari "supporter", que pot fer les coses més habituals
(configurar el wi-fi, obrir ports, filtrar algunes coses, control
parental, etc. Però a nivell de xarxa només deixa tocar el servidor DHCP
(bàsicament).

Després hi ha un usuari de tipus "user" que encara està més restringit.

Orestes.


Reply to: