[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Curiositat sobre les IP assignades pels proveïdorsHola a tothom,

Observo un fenomen curiós, i m'agradaria saber si algú de vosaltres s'hi
ha trobat.

Fa pocs dies m'he posat fibra a casa. Volia obrir el port 22 del router
per poder accedir des de fora via ssh a un ordinador. Això ja ho feia
amb el proveïdor antic i no tenia cap problema, però ara amb el router
nou no em funcionava. La IP pública, segons m'indiquen webs del tipus
"whatismyip" era 93.176.xxx.yyy (canvia si reboto el router).

Però com que no em funcionava m'hi he barallat una estona i al final
acabo deduint que el proveïdor d'internet utilitza una xarxa privada
interna (una classe B, suposo, amb adreces de l'interval
100.76.xxx.yyy). I surt a internet amb unes quantes adreces públiques
compartides entre diversos usuaris.

Les preguntes: Us heu trobat que el proveïdor d'internet faci NAT també?
Sabeu si com a usuaris ens podem queixar (ja imagino que no...)? Vaig
errat si dedueixo que això impedirà que funcioni qualsevol accés a casa
iniciat des de l'exterior (tipus emule, bittorrent,ssh , httpd...)?
Suposo que funcionarà entre usuaris de la xarxa privada, però com que
només són 65536 això no és massa esperançador...

OrestesReply to: