[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Dubtes sobre instal·lació de paquets específics de Sid.Ni flors de videoconferències. 

Si pots muntar-te un servei WebRTC podries passar d'Skype i així no obligues
als alumnes a cedir dades i usar serveis centralitzats i alienants. 

https://danielpocock.com/get-webrtc-going-fast

Però jo no ho he provat mai, és més un "tant de bó" que un consell...


Reply to: