[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: (deb-cat) sudo as lpJa he avançat en el problema (que no en la solució): CUPS executa el
controlador /etc/cups/interfaces/Epson1 engabiat d'alguna manera, de
manera que només té accés a alguns directoris.

Això és el què obtinc si el programet només executa "ls /":
ls: no s’ha pogut obrir el directori /: S’ha denegat el permís

I això per fi he aconseguit si executa sudo -n -u UnUsuari /bin/bash -c
"ls /"
sudo: no s'ha pogut obrir /etc/sudoers: S’ha denegat el permís
sudo: no valid sudoers sources found, quitting
sudo: unable to initialize policy plugin


Escapatòria?


__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at lists.debian.org archives.


Reply to: