[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Comanda su amb parametres diversosNarcis Garcia:

> su root -c "$@"

La clau és que "$@" respecta les cometes originals i això no casa
amb l'opció -c del su. Si utilitzes -c "$*" no tindràs aquest
problema però en pots tenir d'altres en cas que vulguis tenir
algun paràmetre amb espais.

Cadenes amb espais, cometes, etc. són un malson quan et poses a
fer programació en shell scripts.

En aquests casos, normalment jo em decanto per utilitzar algun
llenguatge de programació més flexible enlloc de fer un shell
script. Habitualment tots els sistemes moderns tenen versions
mínimes de perl i python instal·lats de sèrie, qualsevol dels
dos serveix. També hi ha l'opció de fer-ho en C, és clar.

Salut,
Alex


Reply to: