[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Comanda su amb parametres diversosA veure si algú domina el programa «su» (substitute user) per executar
una comanda d'una manera que jo no me'n surto:

Per posar un exemple, com a usuari «root» vull editar un fitxer
especificat per l'usuari i amb algun paràmetre més per l'editor nano.
Però tot això fer-ho a través d'un programet que crida su.
Aquestes són les sintaxis amb les quals ho he intentat sense èxit
(script "llansador.sh"):

#!/bin/sh
su root -c "$@"
su root -- "$@"
su root -c -- "$@"

$ ./llansador.sh nano --boldtext "Un document.txt"


Algú sap encertar l'ús dels dos guionets igual com fan altres interfícies?

Nota: necessito NO comptar amb què «sudo» o altres programes menys
essencials estiguin instal·lats.


Reply to: