[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Comanda su amb parametres diversosMoltes gràcies Ernest, Eloi i Alex per les respostes, que m'han ajudat a
trobar la solució.
Faig moltes coses amb Shell Scripts, sobretot perquè són directament
executables i portables a un munt de sistemes operatius (fins i tot
Android que ni tan sols és GNU). Els principals inconvenients que  trobo
del llenguatge són que no s'executa amb la velocitat d'un compilat i la
manca de components d'escriptori (GUI).

Aquest tema del «su» el necessitava per millorar els programes «peinddd»
i «amoreos».


__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at lists.debian.org archives.

El 20/03/16 a les 13:08, Ernest Adrogué ha escrit:
> 2016-03-20, 12:17 (+0100); Narcis Garcia escriu:
>> El getopt sembla la millor solució; no veig aleshores la utilitat del
>> doble guió -- pel su.
> 
> su -- -c "$args"  i
> su -c "$args"
> 
> fan coses diferents.  Tots dos executen /bin/bash (o el que l'usuari tingui
> configurat com a shell per defecte) com a root i passen els arguments -c
> "$args" a /bin/bash.  La diferència és que en el primer cas s'executa de
> forma interactiva (amb l'entrada connectada al terminal) i en el segon no,
> per tant si el programa és interactiu no funcionarà correctament en la
> versió sense el doble guió.
> 
> També hi ha el problema que els arguments s'han de citar amb les cometes
> adequades, però la sintaxi exacta depèn de cada shell.  Per exemple, si
> l'usuari té configurat tcsh en lloc de bash o sh li hauries de dir al getopt
> que utilitzi les cometes adequades per a tcsh.
> 


Reply to: