[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Dilemes de novell 1: Flash o W7?Em sembla que sobre Debian també hi ha qüestions relacionades amb allò
dels «blobs» privatius al nucli Linux.__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at lists.debian.org archives.

El 19/03/16 a les 23:30, Pedro ha escrit:
>> Hola Rita, no t'amoïnis tant,
> 
> +1 a que no s'amoini tant
> 
>> Debian per-se no és el que es diu una
>> distro completament lliure. Com veuràs, no apareix en aquesta llista:
>> http://www.gnu.org/distros/free-distros.html
> 
> Però amb això, no estic d'acord d'explicar-ho sense donar-li una mica
> més de context.
> Parlem de la definició de "llibertat" que diu la Free Software
> Foundation (FSF) per les distribucions GNU/Linux.
> 
> De la forma que ho he entès jo, FSF considera que una distribució és
> lliure quan no es _facilita de cap manera_ a l'usuari final
> l'instal·lació de software privatiu.
> 
> Una instal·lació de debian per defecte (sense non-free ficat per
> defecte, que es diria explícitament). És una distribució completament
> lliure de programari privatiu, tal com es defineix a la Debian Free
> Software Guidelines (DFSG):
> https://www.debian.org/social_contract
> Això implica que Debian està disposada a modificar/adaptar programes
> disponibles al ciberespai per tal d'adaptar-los a les DFSG.
> 
> Però al incloure un repositori non-free està facilitant a l'usuari
> l'inclusió de software privatiu, i això és lo que no accepta FSF. I
> per això no surt a la llista. Motiu digne de ser esmentat.
> 
> Podem considerar aquesta posició de la FSF una mica radical. Podem
> considerar que la imposició de la llibertat és una privació de la
> llibertat. Però la meva intenció és presentar aquest debat i fugir.
> Estic molt content amb la FSF i GNU; simplement és un qüestionament
> que necessàriament em faig.
> 
> Conclusió, la definició de llibertat depèn de l'organització que ho
> diu. Perfecte. L'autor Lewis Carroll a Alícia en el país de les
> maravelles hi ha un diàleg que diu: "Pregunta: Què significa __?.
> Resposta: Lo important és saber qui mana".
> 
>> Personalment, primer busco l'alternativa lliure però si no tinc
>> alternativa...:-Q abans em faig puto que obrir un Wimblows!!:-D
> 
> També s'ha de dir que aquesta actitud és molt positiva per obrir camins.
> Mantenir la necessitat; considerar que el software privatiu no és
> solució perquè no existeix és útil per motivar a que comencin a
> aparèixer alternatives lliures. Que cadascú arribi fins on pugui.
> 


Reply to: