[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Dilemes de novell 1: Flash o W7?> Hola Rita, no t'amoïnis tant,

+1 a que no s'amoini tant

> Debian per-se no és el que es diu una
> distro completament lliure. Com veuràs, no apareix en aquesta llista:
> http://www.gnu.org/distros/free-distros.html

Però amb això, no estic d'acord d'explicar-ho sense donar-li una mica
més de context.
Parlem de la definició de "llibertat" que diu la Free Software
Foundation (FSF) per les distribucions GNU/Linux.

De la forma que ho he entès jo, FSF considera que una distribució és
lliure quan no es _facilita de cap manera_ a l'usuari final
l'instal·lació de software privatiu.

Una instal·lació de debian per defecte (sense non-free ficat per
defecte, que es diria explícitament). És una distribució completament
lliure de programari privatiu, tal com es defineix a la Debian Free
Software Guidelines (DFSG):
https://www.debian.org/social_contract
Això implica que Debian està disposada a modificar/adaptar programes
disponibles al ciberespai per tal d'adaptar-los a les DFSG.

Però al incloure un repositori non-free està facilitant a l'usuari
l'inclusió de software privatiu, i això és lo que no accepta FSF. I
per això no surt a la llista. Motiu digne de ser esmentat.

Podem considerar aquesta posició de la FSF una mica radical. Podem
considerar que la imposició de la llibertat és una privació de la
llibertat. Però la meva intenció és presentar aquest debat i fugir.
Estic molt content amb la FSF i GNU; simplement és un qüestionament
que necessàriament em faig.

Conclusió, la definició de llibertat depèn de l'organització que ho
diu. Perfecte. L'autor Lewis Carroll a Alícia en el país de les
maravelles hi ha un diàleg que diu: "Pregunta: Què significa __?.
Resposta: Lo important és saber qui mana".

> Personalment, primer busco l'alternativa lliure però si no tinc
> alternativa...:-Q abans em faig puto que obrir un Wimblows!!:-D

També s'ha de dir que aquesta actitud és molt positiva per obrir camins.
Mantenir la necessitat; considerar que el software privatiu no és
solució perquè no existeix és útil per motivar a que comencin a
aparèixer alternatives lliures. Que cadascú arribi fins on pugui.


Reply to: