[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Comanda su amb parametres diversosEl getopt sembla la millor solució; no veig aleshores la utilitat del
doble guió -- pel su.__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at lists.debian.org archives.

El 19/03/16 a les 20:31, Ernest Adrogué ha escrit:
> 2016-03-19, 19:26 (+0100); Narcis Garcia escriu:
>> Fet d'aquestes maneres no es queixa, però només passa el primer
>> paràmetre i no els següents:
>>
>> su root -- -c "$@"
>> su -- -c "$@"
>>
>> És a dir, que si executo:
>> ./llansador.sh nano --boldtext "Un document.txt"
>> Només té efecte el "nano"; la resta és ignorat.
> 
> Tens raó, el -c només agafa el primer argument.  Em sembla que has de
> combinar tots els arguments en un de sol, es pot fer amb el getopt
> 
> args="$(getopt -s sh -o "" -- -- "$@" | cut -c 5-)"
> su -- -c "$args"
> 


Reply to: