[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Smartphone amb DebianOn Fri, Nov 27, 2015 at 04:22:48PM +0100, Xavier De Yzaguirre i Maura wrote:
>    Bona tarda a tothom, (les debianitas esteu incloses al genèric). 
>    El meu germà em planteja el poder tenir un mòbil amb programari lliure i

Com que veig que ningú no l'ha esmentat, ho faig jo: hi ha el projecte
Replicant [0], del que tens més informació a la Wikipedia [1].

Bàsicament és un Cyanogenmod al que li han tret les parts no lliures
que porta aquesta ROM.

[0] http://www.replicant.us/
[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Replicant_%28operating_system%29

>    a on no hi hagi la tÃpica brossa que hi posen els fabricants i les
>    empreses de telefonia. 

No hi estic posat, però crec que d'això se'n diu "Stock ROM" (per si
en vols buscar). És la versió que allibera Google a través de
l'Android Open Source Project i cada fabricant li posa el mínim
indispensable per tal que funcioni en els seus dispositius (driver de
la wifi, ràdio…).

El que Google allibera ho fa amb llicència BSD (no hi incloc les
Google Apps, que són les seves aplicacions propietàries per gestionar 
el Gmail, la Google Play i tot això) i el que el fabricant hi afegeix,
no.

Aquesta ROM és la que s'enviaria a cada operador perquè li posi la
seva brossa, que és el que típicament veiem si adquirim un terminal a
través d'una operadora.

Si el terminal s'adquireix lliure tampoc no t'assegures que el
fabricant no hi hagi posat coses seves (per exemple, Samsung té o
tenia les "Samsung Apps").


I si després de tot això, el que vols és posar-li Debian com dius a
l'assumpte, no he vist més que tutorials per fer gàbies (chroot), però
això et convertei el terminal en un ordinador i no podries fer una
trucada "des de Debian", si és amb el que estaves pensant.

Resumint: idealment recomanaria el terminal amb Replicant. Pel dia a
dia, recomanaria qualsevol terminal amb Cyanogen, sense el paquet de
Google Apps i amb l'aplicació "F-Droid" que és un Google Play
alternatiu on totes les aplicacions que hi trobes són de codi lliure i
té l'avantatge que et deixa triar quina versió concreta vols
instal·lar.
I per rematar-ho, "rootejar" el terminal per instal·lar-li un
tallafocs que et permeti bloquejar que les aplicacions no lliures no
es puguin connectar a internet.
-- 
Adrià García-Alzórriz
0x09494C14
You humans are all alike.

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: