[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

root acount is loocked,starting shelldebian-user-catalan@lists.debian.org

hola llista
aviso que
no tinc gens de coneixements per
furgar en la terminal del meu pc

tinc instalat debian
suposo que jessie.. perque em sobtava que menciones al final de algunes linees aquest nom
...:
Em trobo que un cop introduida la contrasenya per desencriptar el disc dur...
no puc entrar ni com usuaria convidada..
ni com la principal.. que deu ser l'administrador

al iniciarse el debian
poc triar opcions avançades..

es com la terminal

tot el seguit de informacio
te un [ ok vert ]
i al final diu
aixo del

 sulogin: root acount is loocked,starting shell


li he donat ordre de entrar :
-default mode
i..es clar..em porta al inici "interfaz?" per signar
i tampoc he pogut entrar

- reiniciar..des de ordre root.. i des de "interfaz"?
i no res

vaig trobar en una llista debian
un comentari q pot ser similar al meu..en angles..
i tampoc estic segura

https://lists.debian.org/debian-user/2009/05/msg01538.html

? es posible que si li demano de modificar contrasenyes
pugui accedir ??
i com he de fer aixo ?

merci


Reply to: