[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Confirmacions comandes "amagades"Aquest comportament de donar el codi de sortida jo l'havia vist a
Android/Cyanogenmod.


El 10/11/15 a les 10:26, Ernest Adrogué ha escrit:
> 2015-11- 9, 21:26 (+0100); Sergi Blanch-Torné escriu:
>> Tinc la impressió que el que comentes pot tenir a veure amb "Systemd".
>> Però em desconcerta el que comentes d'apt-get.
> 
> Crec que es refereix a l'introductor "$" de la línia d'ordres, que es pot
> configurar per que mostri algun indicador en funció del resultat de l'última
> ordre.  Aquí expliquen com fer-ho:
> https://stackoverflow.com/questions/16715103/bash-prompt-with-last-exit-code
> 


Reply to: