[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Confirmacions comandes "amagades"2015-11- 9, 21:26 (+0100); Sergi Blanch-Torné escriu:
> Tinc la impressió que el que comentes pot tenir a veure amb "Systemd".
> Però em desconcerta el que comentes d'apt-get.

Crec que es refereix a l'introductor "$" de la línia d'ordres, que es pot
configurar per que mostri algun indicador en funció del resultat de l'última
ordre.  Aquí expliquen com fer-ho:
https://stackoverflow.com/questions/16715103/bash-prompt-with-last-exit-code


Reply to: