[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Neteja d'spam gener del 2015On Tue, Mar 31, 2015 at 09:29:03PM +0200, Eduard Selma wrote:
> - Home, no sé com funciona la llista de spammers, però si marquem un
> missatge buit -que pot ser un lapsus que tots podem tenir- llavors l'Oriol
> quedaria titllat de spammer (o li traurien algun punt, com al carnet de
> conduir).

Potser valdria la pena esbrinar-ho per tenir-ho tots clar.
Jo penso que aquest pas és únicament per mantenir un arxiu net, no per
dir qui és o qui no és spammer (quin sentit té decidir si fa 3 mesos
algú va enviar spam? El _delicte_ ja hauria prescrit ;-)
Així que per mi l'Oriol podria continuar tenint tots els punts :P

Ja hi ha algun mètode, com aquest per frenar l'spam, que es comenta
a [0] o el que es detalla a [1].

[0] https://lists.debian.org/debian-user-catalan/2013/11/msg00053.html
[1] https://wiki.debian.org/Teams/ListMaster/FAQ

-- 
Adrià García-Alzórriz
0x09494C14
El trabajo es tan feo que hasta pagan por hacerlo. 

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: