[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Neteja d'spam gener del 2015Bona tarda, fet el debian-user-catalan.
Al mirar el debian-l10n-catalan, l'únic correu que hi ha es un missatge buit d'en Oriol.
No tinc clar si l'he de marcar o no com a spam, crec que no, però si m'indiqueu el què, acabo i ja tindrem quatre estels al gener

Xavier De Yzaguirre
xdeyzaguirre(at)gmail(dot)com


El dia 30 març de 2015, 21:10, Eduard Selma <selma@tinet.cat> ha escrit:
El 30/03/15 a les 20:53, Adrià ha escrit:
On Mon, Mar 30, 2015 at 01:00:38PM +0200, Eduard Selma wrote:
El 30/03/15 a les 12:13, Oscar Osta Pueyo ha escrit:
Companys!!!
Queden dues revisions per tancar gener 2015


Gràcies Oscar! ;-)


- Segurament vaig errat, però veig els registres (aparentment)  nets. Potser
algú ja ha esborrat els missatges de spam?

Si no m'equivoco, el funcionament és que un missatge no s'eliminarà de
l'arxiu fins que no s'hagi reportat 5 vegades un mateix missatge,
moment en què un administrador el revisarà i si ho creu convenient,
l'eliminarà manualment.

En aquest cas concret, és possible que durant un mes no hagi entrat
cap missatge d'spam i per això es vegi l'arxiu net; igualment està bé
activar l'estrelleta per indicar que s'ha revisat :-)

- D'acord, doncs. Ja he posat una altra estrelleta. Millor si no hi ha spam.

        Eduard Selma.--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
Archive: [🔎] 55199FBB.8070500@tinet.cat" target="_blank">https://lists.debian.org/[🔎] 55199FBB.8070500@tinet.catReply to: