[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Neteja d'spam gener del 2015El 31/03/15 a les 20:30, Adrià ha escrit:
On Tue, Mar 31, 2015 at 05:44:43PM +0200, Xavier De Yzaguirre i Maura wrote:
  Bona tarda, fet el debian-user-catalan.
  Al mirar el debian-l10n-catalan, l'A-onic correu que hi ha es un missatge
  buit d'en Oriol.
   * [ITT] po://psmisc/po/ca.po Oriol Debian
  No tinc clar si l'he de marcar o no com a spam, crec que no, peò si
  m'indiqueu el què, acabo i ja tindrem quatre estels al gener

El meu punt de vista és que marquis l'estrella conforme has revisat el
mes. Si el vols reportar o no, això ja és criteri teu (en el meu cas
ho faria perquè no aporta valor a la llista). En tot cas, la decisió
final d'eliminar-ĺo és dels administradors.

- Home, no sé com funciona la llista de spammers, però si marquem un missatge buit -que pot ser un lapsus que tots podem tenir- llavors l'Oriol quedaria titllat de spammer (o li traurien algun punt, com al carnet de conduir).

			Eduard Selma


Reply to: