[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Neteja d'spam gener del 2015On Tue, Mar 31, 2015 at 05:44:43PM +0200, Xavier De Yzaguirre i Maura wrote:
>  Bona tarda, fet el debian-user-catalan.
>  Al mirar el debian-l10n-catalan, l'A-onic correu que hi ha es un missatge
>  buit d'en Oriol.
>   * [ITT] po://psmisc/po/ca.po Oriol Debian
>  No tinc clar si l'he de marcar o no com a spam, crec que no, perA^2 si
>  m'indiqueu el quA", acabo i ja tindrem quatre estels al gener

El meu punt de vista és que marquis l'estrella conforme has revisat el
mes. Si el vols reportar o no, això ja és criteri teu (en el meu cas
ho faria perquè no aporta valor a la llista). En tot cas, la decisió
final d'eliminar-ĺo és dels administradors.

Gràcies a tots els escombriaires! :-)

-- 
Adrià García-Alzórriz
0x09494C14
El hombre se casa por civil, por iglesia y por idiota.
		-- Anónimo. 

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: