[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [OT] Identi.ca"xabi@nodo50.org" <xabi@nodo50.org> writes:

> El 11/04/14 16:34, Joan ha escrit:
>> Escolteu, és a mi a l'únic al que no li fuinciona la pàgina de
>> login a identi.ca? https://identi.ca/main/login (en Firefox i
>> Chrome el botó de "login" no respon...)
>
> no, no ets l'únic.... quan va començar la migració de status a pump,
> el client que feia servir va deixar d'actualitzar el perfil, i ara que
> ho has comentat, com molts altres cops he intentat logar-me i no respon.
>
> sembla que recorda el meu usuari, i quan li demano el passwd-recovery
> diu que m'ha enviat un correu, però mai l'entrega :/
>
> i de fet el meu user, encara és públic... @plugmagoya
>
> si alguna ànima caritativa vol interactuar amb Evan Prodromou per
> saber què hem de fer en aquest cas, té el meu permís per també
> preguntar pel meu login, :P
>

Pots fer-ho tu mateix per correu electrònic:
https://identi.ca/evan/note/Ju4E0QcNRy-gsjMaTRgevA

Attachment: pgpMYtqRz9nze.pgp
Description: PGP signature


Reply to: