[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Identi.caOn 11/04/14 09:36, Simó Albert i Beltran wrote:
> 
> https://identi.ca/debian/note/kcNCVabNRPCrwEOzEnqzeQ
> 

Escolteu, és a mi a l'únic al que no li fuinciona la pàgina de login a
identi.ca? https://identi.ca/main/login (en Firefox i Chrome el botó
de "login" no respon...)

Joan Cervan


Reply to: