[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [OT] Identi.ca2014-04-11 19:37 GMT+02:00 Simó Albert i Beltran <sim6@probeta.net>:
> Pedro <pederindi@gmail.com> writes:
>
>> y por cierto, este enlace quizá ha quedado ya obsoleto:
>> http://identi.ca/debian
>>
>> enlazado desde la página principal:
>> debian.org
>
> Per que dius que l'enllaç és obsolet?

ok, m'he confòs, ho havia provat un parell de vegades i trigava molt a
carregar, lo qual havia deduït que no funcionava, però ara he tornat a
provar i sí que va


Reply to: