[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: una de paranoies...> I en aquest
> cas crec que qui l'ha començat té una intenció ben clara...

ja tornem a ser-hi.
"és una conspiració contra debian" ...

"és un pla contra X"

doncs no, a vegades es volen muntar debats sobre un tema, i qui té
ganes de participar i compartir un punt de vista, benvingut sigui.

i sobre si els errors de seguretat (backdoors) són intencionats o no,
anem a posar un desenvolupador o qualsevol persona, a fer un codi nou,
i a pensar que tots els errors que ha fet són intencionats.
el cert és que és difícil fer un programa i que no tingui errors
(comportaments no desitjats). Està demostrada matemàticament aquesta
complexitat. I em sembla que és un problema obert, endavant els que
s'hi vulguin ficar. Per tant, tirar cap a una banda (no conspiració) o
l'altre (sí conspiració), és ganes de moure gent i sentir-te poderós.
Però no s'arriba a res. El què s'ha de fer és destinar més recursos a
la seguretat, més auditories de seguretat, més desenvolupadors,
reflexió, replantejament, refactoring, ...

I tornant al tema, era un debat necessari, on es volia que julian
assange / wikileaks, donés més informació sobre aquesta cita treta de
context (encara que no ho he verificat si diu exactament això a
l'entrevista en qüestió).

el problema potser és que alguns ja han malinterpretat debian, com he
vist en alguns comentaris, però potser la culpa és seva per només
arribar a llegir el títol i prou.
al cole no t'ensenyen a contrastar informació.
però encara que contrastis molt, està bé obrir un debat.


Reply to: