[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: una de paranoies...El dv 11 de 04 de 2014 a les 09:36 +0200, en/na Simó Albert i Beltran va
escriure:
> https://identi.ca/debian/note/kcNCVabNRPCrwEOzEnqzeQ

És lo que passa... les falses alarmes (hoax) corren massa ràpid a
internet. Crec que és responsabilitat de cadascú donar-li o no valor a
una notícia, crec que s'ha de contrastar i verificar abans de
difondre-la, sinò li estàs fent el joc a qui l'ha començada. I en aquest
cas crec que qui l'ha començat té una intenció ben clara...

Salut!


Reply to: