[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Identi.caidenti.ca ara és pump.io
http://en.wikipedia.org/wiki/Identi.ca#pump.io


el motor de original de identi.ca statusnet s'utilitza per exemple en gnusocial
http://www.gnu.org/software/social/

On Fri, Apr 11, 2014 at 4:34 PM, Joan <arbocenc@calbasi.net> wrote:
> On 11/04/14 09:36, Simó Albert i Beltran wrote:
>>
>> https://identi.ca/debian/note/kcNCVabNRPCrwEOzEnqzeQ
>>
>
> Escolteu, és a mi a l'únic al que no li fuinciona la pàgina de login a
> identi.ca? https://identi.ca/main/login (en Firefox i Chrome el botó
> de "login" no respon...)
>
> Joan Cervan
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> Archive: [🔎] 5347FD5C.7050403@calbasi.net">https://lists.debian.org/[🔎] 5347FD5C.7050403@calbasi.net
>


Reply to: