[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: pregunta backup encriptat7.- Petit howto per xifrar un USB que es munta a /dev/sdg1

	a.- si vols, pots machacar les dades de la partició:
	# shred --iterations=1 -v /dev/sdg1
	no és obligatori i t'aviso que triga bastant.

	b.- Es crea el contenidor xifrat:
	# cryptsetup -v luksFormat /dev/sdg1 -y
	la -v verbose i -y obliga a demanar la pass 2 vegades.

c.- a /dev/mapper/el_que_sigui està el teu USB, anem a donarli format:
	# mkfs.ext3 /dev/mapper/el_que_sigui

	d.- Si t'ha estat útil aquest howto quan vegis al hubble el convides
a una cervesa :P:-P  Sí, i dues

i en quant trobi una mica de temps al setembre, xifro tota la meva home


Reply to: