[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: pregunta backup encriptatA 2013-07-04 13:40, alex@probeta.net escrigué:
Gràcies Josep i Adrià,

Provaré els mètodes que comenteu.

De moment he començat a provar amb un compressor i al meu script de
còpies de seguretat he sustituït la línia que fa còpies de documents
confidencials:

  # rsync -rvtu --delete --exclude=Correo /home/pepito/docs/
/media/USBDISK/docs/

ara és

  7za u -mhe=on -mx=0 -pcontrasenya /media/USBDISK/docs.7z
/home/pepito/docs -xr@exclosos.txt

però encara em falta que m'esborri els arxius que ja no existeixen.
El "7za u" m'actualitza automàticament a docs.7z els arxius modificats
i m'afegeix els nous. Però si un arxiu ha estat esborrat o canvia de
nom, l'antic continua. docs.7z en realitat no està comprimit, però sí
encriptat amb AES256. El backup incremental va prou ràpid.

Gràcies


    AlexAmb l'opció -uq0 ja m'esborra del backup els fitxers que no existeixen


Reply to: