[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: pregunta backup encriptatGràcies Josep i Adrià,

Provaré els mètodes que comenteu.

De moment he començat a provar amb un compressor i al meu script de còpies de seguretat he sustituït la línia que fa còpies de documents confidencials:

# rsync -rvtu --delete --exclude=Correo /home/pepito/docs/ /media/USBDISK/docs/

ara és

7za u -mhe=on -mx=0 -pcontrasenya /media/USBDISK/docs.7z /home/pepito/docs -xr@exclosos.txt

però encara em falta que m'esborri els arxius que ja no existeixen. El "7za u" m'actualitza automàticament a docs.7z els arxius modificats i m'afegeix els nous. Però si un arxiu ha estat esborrat o canvia de nom, l'antic continua. docs.7z en realitat no està comprimit, però sí encriptat amb AES256. El backup incremental va prou ràpid.

Gràcies


    Alex


Reply to: