[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Xerrada "Sobirania Tecnològica"Hola,
sobre el format de la xerrada cal tenir en compte que molt probablement estarem tots asseguts en cercle sense punt oratori, per tant, millor fer una cosa sense massa floritures tecnològiques, i tirar més a l'estil que proposeu alguns de més senzillesa.

Serà bastant complicat exposar tots els temes plantejats. Crec que el millor és fer una intro breu de cada tema i després entrar amb el joc de preguntes i respostes. Us proposo la següent llista de temes amb ordre cronològic:
****  Presentació (Xavi/CUP/Serotoninaeh(/Joan?))
- Per què creieu que estem aquí? Motivació que ens ha portat a fer la xerrada/tertúlia (1er correu 21/12/12 de Joan Cervan i Andreu)
- Hacktivisme una sectorial dels moviments socials
**** Filosofia a PL (Mònica/David/sertoninaeh)
- Què s'entén per llibertat? Com creieu que això s'ha adaptat en el software?
**** Telecomunicacions lliures (guifi.net-http://marsupi.org/) (blackhold)
**** Programari Lliure (Mònica/David/Jordi/Adrià/Griera)
- Falsos mites (ex. no vull programari lliure perquè no tindré una empresa que doni suport, el programari lliure és només d'esquerres....)
- PL: administracions públiques i economia local (generació ocupació...)Per què no s'usa PL a les escoles, hospitals...? Ens pot ajudar el PL per fomentar una economia local?
- Experiències privades i públiques d'èxit (hospital Griera)
- Distribucions
**** llicències i estàndards oberts
**** Organitzacions del territori implicades amb la Llibertat tecnològica

He actualitzat: http://piratepad.net/xerradacup

Salut,

Xavi

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: