[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: programes per fer còpies de seguretat 5-10-2012, 08:57 (+0200); tictacbum escriu:
> diria que la llista de paquets instal·lats està en aquest fitxer
> /var/lib/dpkg/status

Sembla que és aquest.

> quina limitació has trobat a l'rsync?

El problema és que amb l'rsync no hi ha cap manera d'obtenir un únic arxiu
comprimit al final del procés. Només comprimeix els fitxers durant la
transmissió però els guarda descomprimits i necessita que estiguin
descomprimits a l'hora de sincronitzar. Es podria fer amb un script, però
vaig trobar que era bastant complicat ino valia la pena tenint el tar, que
fa exactament això.


Reply to: