[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: programes per fer còpies de seguretat 5-10-2012, 10:34 (+0200); David Trigo escriu:
> Hola,
> 
> Per si et pot interssar, tinc fer un script de backup, el podeu trobar a la
> seguent URL.
> 
> https://github.com/dtrinf/Linux-Backup-pbzip2

Aquest és molt semblant al sistema que jo utilitzo, excepte que jo faig
servir l'opció -g (incremental backup) en lloc de la -N.


Reply to: