[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Seguiment en viu de la DebConf12 a NicaraguaUna pregunta, la debconf d'aquest any s'ha fet amb dvswitch [1]?
Si la resposta és no, amb quin

Gràcies!

[1] http://dvswitch.alioth.debian.org/wiki/


Reply to: