[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: programes per fer còpies de seguretatGràcies per les idees. Al final, tots tenien alguna limitació crucial, i he
decidit seguir amb el tar. Tinc un script que es deiu "backup" que llegeix
un fitxer de configuració, en el cas de l'usuari root conté:

backup sistema
dest /media/E36C-4852/backup
source /boot
source /etc
source /root
source /usr/local
source /var/mail
source /var/games
source /var/backups
source /var/log
exclude /usr/local/share/games
exclude *.[gG][zZ]
exclude *.[bB][zZ]2

llavors l'ordre "backup sistema" crea un arxiu tar.gz en el directori
/media/E36C-4852/backup/. Si tornes a fer "backup sistema" crea un arxiu
nou, però només amb els fitxers modificats des de l'últim cop.  Si a algú li
interessa us el puc enviar.

El que no sé és on es guarda la llista de paquets instal·lats, és a /var/lib
o /var/cache?

Salutacions.


Reply to: