[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Linies il·legibles a iceweasel i altres programesjo finalment m'he pogut canviar al driver "nvidia" instal·lant el
paquet nvidia-kernel-dkms
amb aquest tot es veu correctament

El 19 de juny de 2012 9:40,  <alex@probeta.net> ha escrit:
> De fet, sembla que és un problema de la interacció de libcairo2 1.12 amb els
> controladors gràfics.
>
> Altres distribucions basades en Debian, com Ubuntu, continuen amb libcairo2
> 1.10
>
> Potser fent una regresió del paquet libcairo2 a la versió anterior 1.10 se
> soluciona
>
>
> A 2012-06-18 17:06, tictacbum escrigué:
>
>> a mi també em passa en una instal·lació neta de wheezy, crec que és un
>> bug del driver nouveau:
>> http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=666468
>> estic provant d'instal·lar el driver nvidia seguint
>> http://wiki.debian.org/NvidiaGraphicsDrivers#Installation-1
>> però em dóna un error al compilar el mòdul
>>
>> salut!
>>
>> El 28 de maig de 2012 11:10,  <alex@probeta.net> ha escrit:
>>>
>>>
>>>> A mi també em passa, amb Debian Testing, sobretot al Gmail amb els
>>>> navegadors Chromium i Iceweasel.
>>>>
>>>> Tinc una targeta gràfica nVidia 8400, amb els controladors que venen per
>>>> defecte amb la Debian Testing.
>>>>
>>>> Abans treballava amb una Ubuntu 11.04 amb els mateixos navegadors, amb
>>>> els
>>>> controladors propietaris de nVidia, i no em passava.
>>>
>>>
>>>
>>> De fet, també em passa amb Libreoffice i altres aplicacions que no són
>>> navegadors. Això sempre a la meva torre amb una Nvidia 8400 i amb els
>>> controladors per defecte Nouveau. I no ha desaparescut amb el temps tot i
>>> que les X es van actualitzant de tant en tant.
>>>
>>> Al meu portàtil, on també tinc una Debian Testing no em passa. Allà no
>>> tinc chip gràfic nVidia.
>>>
>>> Suposo que ha de ser problema del controlador, o d'una combinació de
>>> factors.
>>>
>>> Una cosa que no he probat és migrar als controladors propietaris de
>>> nVidia.
>>>
>>> En tot cas, ha d'haver molta més gent que li passa això. Buscaré a
>>> diferents foros i, si trobo el que passa, escriuré a la llista
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> --
>>> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
>>> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
>>> listmaster@lists.debian.org
>>> Archive:
>>> http://lists.debian.org/d0dd1dfc47b98d56fb5006ed0c9e4916.squirrel@probeta.net
>>>
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> listmaster@lists.debian.org
> Archive:
> [🔎] cab086f4ad4ec1d372f48c4eb02a4815@probeta.net">http://lists.debian.org/[🔎] cab086f4ad4ec1d372f48c4eb02a4815@probeta.net
>


Reply to: