[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Linies il·legibles a iceweasel i altres programesa mi també em passa en una instal·lació neta de wheezy, crec que és un
bug del driver nouveau:
http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=666468
estic provant d'instal·lar el driver nvidia seguint
http://wiki.debian.org/NvidiaGraphicsDrivers#Installation-1
però em dóna un error al compilar el mòdul

salut!

El 28 de maig de 2012 11:10,  <alex@probeta.net> ha escrit:
>
>> A mi també em passa, amb Debian Testing, sobretot al Gmail amb els
>> navegadors Chromium i Iceweasel.
>>
>> Tinc una targeta gràfica nVidia 8400, amb els controladors que venen per
>> defecte amb la Debian Testing.
>>
>> Abans treballava amb una Ubuntu 11.04 amb els mateixos navegadors, amb els
>> controladors propietaris de nVidia, i no em passava.
>
>
> De fet, també em passa amb Libreoffice i altres aplicacions que no són
> navegadors. Això sempre a la meva torre amb una Nvidia 8400 i amb els
> controladors per defecte Nouveau. I no ha desaparescut amb el temps tot i
> que les X es van actualitzant de tant en tant.
>
> Al meu portàtil, on també tinc una Debian Testing no em passa. Allà no
> tinc chip gràfic nVidia.
>
> Suposo que ha de ser problema del controlador, o d'una combinació de factors.
>
> Una cosa que no he probat és migrar als controladors propietaris de nVidia.
>
> En tot cas, ha d'haver molta més gent que li passa això. Buscaré a
> diferents foros i, si trobo el que passa, escriuré a la llista
>
>
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> Archive: http://lists.debian.org/d0dd1dfc47b98d56fb5006ed0c9e4916.squirrel@probeta.net
>


Reply to: